Uplatnění absolventů

Uplatnění našich absolventů

Vyberte si svou budoucnost...Vyberte si svou cestu... Škála profesí se dotýká desítek oblastí a umožňuje tak každému zájemci realizovat se v oboru, který je mu blízký.
Média

Hydraulický model plavební komory Děčín

Jedinečný a plně funkční prototyp připravované plavební komory na dolním toku Labe vznikl v měřítku 1:20 ve Vodohospodářském experimentálním centru.
Akce

Už jste slyšeli o „Slamáku“?

Je to projekt, v rámci kterého se uskuteční výstavba experimentálního objektu o rozměrech 6x4m. Jeho nosná konstrukce bude tvořit slaměné balíky.
Laboratoře

Podzemní laboratoř Josef

Podzemní laboratoř Josef je pracoviště Fakulty stavební ČVUT v Praze, které bylo otevřeno v červnu 2007. Slouží zejména k praktické výuce studentů a k realizaci výzkumných projektů. Svým zaměřením je laboratoř jedinečná nejen v rámci České republiky.
Zpátky nahoru