Oznámení o konání státní doktorské zkoušky

7/12 2015

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY

 

Ing. Marcel J o g l

dne 21.12.2015 v 11:30 hod., v místnosti D 1038

 

Složení zkušební komise:

 

Předseda:

prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.

 

Členové:

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.

doc. Ing. Karel Kolář, CSc.

doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

Ing. Martin Keppert, Ph.D.

prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc.

Ing. Tomáš Doležel, Ph.D.

Ing. Václav Brož, CSc.

 

Školitel:

Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.

Zpátky nahoru