Stáže pro středoškoláky

6/3 2017 - 12/4 2017

Stáže pro středoškoláky na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Termín konání:  6. březen - 12. duben 2017

Fakulta stavební ČVUT v Praze pořádá pro studenty středních škol stáže, které probíhají formou přímé účasti studentů ve výuce. Nabízí tak středoškolským studentům jedinečnou příležitost poznat prostředí fakulty, seznámit se se způsobem výuky a oborovým zaměřením, které je zajímá. Délka stáže je 3 dny.

Zájemce o stáž si vybírá z aktuální nabídky bakalářských studijních oborů, popř. přímo studijní program Stavební inženýrství, a z nabízených týdnů, kdy stáže probíhají. Na vybraný termín je připraven rozvrh, podle kterého bude stážista navštěvovat výuku a to za doprovodu vybraného studenta fakulty z daného oboru/programu, který je mu po dobu stáže k dispozici jako průvodce.

Pokud si zájemce zvolí přímo studijní program Stavební inženýrství, bude mu průvodce dělat student druhého ročníku. Pokud si stážista vybere konkrétní studijní obor z programu Stavební inženýrství, průvodce mu bude dělat student třetího, popř. čtvrtého ročníku.

Stážista má možnost ubytovat se na studentských kolejích (platí přednostně pro mimopražské studenty) a stravovat se v menze (snídaně, oběd, večeře). Účast na výuce hradí fakulta. Stravování a dopravu si hradí stážista. V případě ubytování na kolejích přispívá stážista částkou 150 Kč (za 2 noci), zbytek ceny uhradí fakulta.

Podmínkou pro absolvování stáže a ubytování studenta na kolejích (Strahov) je písemný souhlas rodičů. Formuláře zašleme zájemci v elektronické podobě k vytištění a vyplnění po potvrzení termínu stáže.

Kapacita pro stáže je 20 míst na týden. Z jedné střední školy se může přihlásit na stáž celkem 6 zájemců. V případě volné kapacity bude umožněna stáž dalším zájemcům z dané střední školy. Celkový počet míst je limitován.

Postup přihlášení:

  • Zájemce si vybere obor/program z nabídky studijních bakalářských oborů a týden, ve kterém by chtěl stáž absolvovat.
  • Pedagog nebo výchovný poradce ze střední školy zašle emailem vyplněnou PŘIHLÁŠKU s údaji o zájemci a vybraném oboru/programu a termínu na kontaktní osobu uvedenou níže.
  • Fakulta zašle zájemci emailem přesný termín stáže, tj. 3 dny, ve kterých je možno ve vybraném týdnu stáž na daném oboru/programu absolvovat, dále mu budou zaslány bližší instrukce ke stáži (čas nástupu na stáž, formuláře pro potvrzení rodičů apod.)

Kontaktní osoba:   Mgr. Lidmila Kábrtová, tel.: 22435 7944, lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz

Zpátky nahoru