Soutěž studentská vědecká a odborná činnost "SVOČ"

11/5 2016

Soutěž studentská vědecká a odborná činnosta "SVOČ"

Pod záštitou rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc. se uskuteční 17. ročník soutěže SVOČ stavebních fakult České a Slovenské republiky, který se bude konat na Fakultě stavební ČVUT v Praze dne 11. května 2016.

Soutěže studentské vědecké a odborné činnosti  "SVOČ" fakult České a Slovenské republiky se mohou zúčastnit studenti a studentské týmy z řad studentů bakalářského a magisterského studia stavebních fakult ČVUT Praha, STU Bratislava, VUT Brno, TU Košice, VŠB-TU Ostrava a ŽU Žilina. Za studenta či studentku je pokládán ten či ta, který(á) ještě neukončil(a) studium státními závěrečnými zkouškami. 

Soutěží se v deseti sekcích:
- pozemní stavby a architektura,
- vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství,
- dopravní stavby,
- stavební mechanika,
- materiálové inženýrství,
- inženýrské konstrukce a mosty,
- geotechnika,
- geodézie a kartografie,
- technické zařízení budov a energie budov,
- ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb.

Registrace SVOČ 2016

Podrobnější informace o soutěži "SVOČ" 2016

Zpátky nahoru