Putovní výstava Kouzlo starých map

25/4 2016

Putovní výstavu Kouzlo starých map připravila Česká kartografická společnost spolu s Univerzitou Palackého v Olomouci, Masarykovou univerzitou v Brně, Univerzitou Karlovou v Praze, Vlastivědným muzeem v Olomouci a Vědeckou knihovnou v Olomouci u příležitosti Mezinárodního roku mapy, vyhlášeného Mezinárodní kartografickou asociací ICA a Organizací spojených národů na období 2015-2016.

Prezentováno je celkem sedm výjimečných mapových děl z mapových sbírek pěti institucí. Každý exponát je doplněn vysvětlujícím textem, který kromě popisných informací dává do souvislostí prezentovanou problematiku. K vidění je např. mapa řeky Moravy, mapa Ameriky z roku 1606, Atlas Velkého Kurfiřta a další.

Záměrem je instalace výstavy v prostorách školských zařízení, muzeích a vestibulech budov veřejné správy po dobu mezinárodního roku mapy od 1. září 2015 do 31. prosince 2016. Impuls pořídit vlastní sadu výstavních panelů a využít je k propagaci i osvětě vznikl na Katedře geomatiky FSv ČVUT v Praze, kde má výuka kartografie dlouholetou tradici v rámci studijního programu Geodézie a kartografie. Sada panelů tak vznikla za podpory Fakulty stavební ČVUT v Praze a je možné si ji bezplatně zapůjčit, více informací ZDE

V případě zájmu je možné se registrovat na webových stránkách výstavyKontakt: Ing. Růžena Zimová, Ph.D., zimova@fsv.cvut.cz, České vysoké učení technické v Praze

Zpátky nahoru