Konference KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY

2/6 2016

Konference KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY - Kulturní krajina: proměny_tvorba_ochrana

Kdy: 2. 6. 2016

Kde: Národní technické muzeum v Praze

Témata: systémy sídelní zeleně | plánování městské krajiny | kvalita městské krajiny a dotační tituly.

V programu vystoupí např.: Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury | Věra Kučová, Sekce památkové péče NPÚ v Praze | Pavla Melková, IPR Praha | Leoš Anderle, Sekyra Group | Dan Jiránek, Svaz měst a obcí ČR | Vlasta Poláčková, atelier UP24 | Pavel Čížek, starosta Spáleného Poříčí | Zdeněk Sendler, Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler | Karolína Hrbková, náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí, členka Rady města a Zastupitelstva města Liberce.

K diskusi zveme všechny zájmové skupiny, kterými jsou zástupci měst a obcí, státní správy, dále památkáři, architekti, urbanisti, projektanti, akademická obec, developeři, studenti i média, ale také širokou veřejnost. Využijte zvýhodněné vstupné pro studenty, státní správu, samosprávu a neziskové organizace.

Pozvánka

Více informací a on-line registrace

Zpátky nahoru