VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

1/6 2016
Vyhláška děkanky č. 5/2016 Č.j. 5VD/921/2016

 VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/17


Vyhlašuji mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů:     

  • Stavební inženýrství
  • Architektura a stavitelství
  • Geodézie a kartografie
  • Stavitelství
  • Civil Engineering  (výuka v anglickém jazyce)

Pro mimořádný termín přijímacího řízení platí následující termíny:

Termín podávání přihlášek:            1. 6. – 31. 7. 2016
Termín přijímací zkoušky:                 31. 8. 2016
Termín zápisu do studia 1 ročníku: 6. - 8. 9.  nebo 26. 9. 2016
Termín pro úhradu poplatku spojeného s přijímacím řízením 31. 7. 2016
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, případně nostrifikační doložky, u cizinců dále potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka (kromě občanů Slovenské republiky): Obratem po obdržení maturitního vysvědčení, nejpozději 26. 9. 2016 osobně při zápisu do studia

Postup při podávání přihlášky, průběh přijímacího řízení a detailní informace k přijímací zkoušce naleznete ve Směrnici děkanky 4/2015.

Přijímání uchazečů ke studiu v rámci mimořádného termínu se řídí:

  • Vyhláškou děkanky FSv ČVUT č. 8/2015 „Podmínky pro přijetí ke studiu  v bakalářských studijních programech na FSv ČVUT pro ak. rok 2016/17“,
  • Směrnicí děkanky FSv ČVUT č. 4/2015 „Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů na FSv ČVUT v Praze pro ak. rok 2016/17“ (kromě termínů přijímacího řízení v odst. II., pro mimořádný termín platí termíny výše uvedené).

Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím databáze prihlaska.cvut.cz.

Elektronickou přihlášku je nutné z databáze vytisknout a zaslat doporučeně na adresu: Fakulta stavební, přijímací řízení, Thákurova 7, 166 29 Praha 6.

Bez zaslání tohoto tiskového výstupu z elektronické databáze nemůže být přihláška zařazena do přijímacího řízení.

Konkrétní hodina a místnost konání přijímací zkoušky budou uchazečům sděleny prostřednictvím databáze prihlaska.cvut.cz u příslušné elektronické přihlášky.

 

  1. 5. 2016                                                                                                                                      prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. v. r.
                                                                                                                                                                         děkanka
Zpátky nahoru