Certifikovaná zkouška z češtiny pro studium na VŠ

31/1 2017

Certifikovaná zkouška z češtiny pro studium na VŠ

Katedra jazyků Fakulty stavební ČVUT v Praze nabízí možnost vykonat certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).

Zkouška je určena cizincům (kromě občanů Slovenské republiky) - uchazečům o studium na ČVUT v Praze nebo na jiné vysoké škole v ČR.

Termíny zkoušek v ak. roce 2016/17: 
14. 2. (v 9.00 hod.), 6. 3. (v 9.00 hod.), 11. 4. (v 9.00 hod.), 22. 5. (v 9.30 hod.), 31. 5. (v 9.30 hod.), 14. 6 (v 9.30 hod.), 21. 6. (v 9.30 hod.), 5. 9. (v 9.30 hod.)

Místo konání: Fakulta stavební ČVUT v Praze, místnost B-262b 

Poplatek:
2.500 Kč, musí být zaplacen (proti příjmovému dokladu) v hotovosti na místě 20 minut před zahájením zkoušky.

Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronické pošty na adrese k104@fsv.cvut.cz nejpozději 2 dny před zvoleným termínem. V mailu uveďte jméno a termín, o který máte zájem.

Kontakt: PhDr. Svatava Boboková Bartíková, tel. 224 354 784, 224 354 528

Zpátky nahoru