Semináře o bezpečnosti velkých akcí

2/11 2016 - 4/11 2016

Semináře o bezpečnosti velkých akcí

Iniciativa International Event Safety Lab, ČVUT v Praze, DAMU a VŠB-TUO za podpory Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru MV ČR připravují seminářekteré jsou zaměřeny na tvorbu, výměnu a sdílení zkušeností v oblasti zajištění a bezpečnosti na akcích pro veřejnost se speciálním zřetelem ke kulturním akcím.

Během tří dnů budou prezentovány otázky všech úrovní eventů, tj. od nejmenších klubů po stadiony, festivaly a masové pouliční akce z hlediska požární bezpečnosti, ochrany životů, zdraví a majetku. 

  • 2.11.2016 – Ostrava,Vysoká škola báňská, Nová aula, posluchárna NA2
    VŠB – TUO, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava – Poruba od 9.00 hod.
  • 3.11.2016 – Praha, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, posluchárna B-280
    České vysoké učení technické, Thákurova 2077/7 166 36 Praha 6 od 8.00 hod. Program
  • 4.11.2016 – Praha, Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Hallerův sál
    DAMU, Karlova 26, 116 65 Praha 1 od 9.00 hod.

Více informací

Zpátky nahoru