Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky do bakalářského studia 2017/2018

28/11 2016

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky do bakalářského studia 2017/2018

(Výňatek z dokumentu Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2017/2018 - odst. 6)

Děkanka promine přijímací zkoušku z matematiky uchazečům, kteří absolvovali střední školu v České nebo Slovenské republice, maturitní zkoušku složili ve školním roce 2016/2017 nebo 2015/2016 a splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

a) Průměr (vyjádřený na dvě desetinná místa) ze všech známek z předmětu Matematika uvedených na vysvědčeních za 2. pololetí posledních čtyř ročníků střední školy mají nejvýše 2,50 a současně počet známek z předmětu Matematika započítávaných při výpočtu průměru je nejméně tři (uchazečům, kteří maturují ve školním roce 2016/2017, se započítává známka za 1. pololetí posledního ročníku);
b) Vykonali maturitní zkoušku ve společné části (státní maturita) podle školského zákona č. 561/2004 Sb. z předmětu Matematika s prospěchem „výborně“.
c) Vykonali maturitní zkoušku v nepovinné části podle školského zákona č. 561/2004 Sb. z předmětu Matematika+ s prospěchem „výborně, velmi dobře nebo dobře“.

O prominutí přijímací zkoušky není třeba žádat.

Na studijní program Architektura a stavitelství budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška matematiky a kteří získali minimální počet bodů z přijímací zkoušky z architektury.  Na ostatní studijní programy budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška matematiky.

Více informací ZDE

 

Zpátky nahoru