Hydraulický model plavební komory Děčín

2/2 2017

Na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve Vodohospodářském experimentálním centru vznikl hydraulický model plavební komory Děčín

Model vznikl díky týmu pracovníků z Katedry hydrotechniky pod vedením doc. Pavla Fošumpaura v rámci smlouvy o dílo s investorem, kterým je Ředitelství vodních cest ČR.

Cílem modelu je ověření a optimalizace konstrukce plavební komory, která umožní spolehlivé napojení české labsko-vltavské vodní cesty na síť evropských vodních cest. Kromě toho model ověřoval řadu dalších provozních aspektů, mezi které se řadí převádění ledových ker plavební komorou, převádění povodňových průtoků a riziko zanášení splaveninami.

„Práce na stavbě modelu a vlastní měření probíhaly v letech 2015 až 2016. Model je jeden z největších a nejkomplexnějších, které byly ve vodohospodářském experimentálním centru Fakulty stavební ČVUT v Praze kdy postaveny“ uvedl vedoucí projektu doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur.

Celková délka modelu je 30 m a šířka je 5 m. Model obsahuje velké množství technologických prvků, které slouží pro ovládání vrat plavební komory, plnění a prázdnění plavební komory, přilehlé jezové pole a navazující úseky horní a dolní rejdy.

Tisková zpráva
Fotogalerie
Video

Zpátky nahoru