Soutěž Hala roku Akademik 2017

20/4 2017

Soutěž Hala roku Akademik 2017

Fakulta stavební ČVUT v Praze organizuje 20. dubna 2017 unikátní studentskou soutěž Hala roku Akademik.

Cílem soutěže je podpořit studenty, kteří jsou zapálení pro obor. Chceme jim dát příležitost se setkat, ukázat jejich kreativitu a znalosti převedené do praxe. Soutěž bude zaměřena na halové konstrukce (tvorba vlastních modelů a zatěžovací zkoušky), sponzorsky podpořena významnými podnikatelskými subjekty a studenti budou moci získat zajímavé ceny a zároveň se potkat s profesionály ze stavební praxe.

Soutěž Hala roku Akademik je určena studentům oborových vysokých škol v ČR i v zahraničí a probíhá pod záštitou děkanky Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Aleny Kohoutkové, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Odborným garantem soutěže je katedra konstrukcí pozemních staveb.

Pravidla studentské soutěže Hala roku Akademik 2017

Více informací

Fotogalerie z předchozích ročníků Hala roku Akademik

Kontaktní osoba:  
Ing. Marie Gallová
vedoucí PR oddělení, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Tel.: 224 357 945, 604 734 604, marie.gallova@fsv.cvut.cz

Odborný garant:
Doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc.
katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

 

 

 

 

Zpátky nahoru