Snížení minimálního počtu bodů pro přijetí ke studiu v bc. studijních programech pro ak. rok 2017/18

20/6 2017
Vyhláška děkanky č 5/2017 Č.j. 5VD/921/2017

 


 

SNÍŽENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU BODŮ PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018


 

V souladu s odst. 9 Vyhlášky děkanky FSv ČVUT č. 10/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2017/18 (dále jen "Podmínky") upravuji Podmínky v odst. 4 a takto:

Minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu

pro studijní programy Stavební inženýrství, Civil Engineering, Geodézie a kartografie – obor Geodézie, kartografie a geoinformatika:
nejméně 7 bodů ze zkoušky z matematiky

pro studijní programy Stavitelství, Metrologie, Geodézie a kartografie – obor Územní informační systémy pro veřejnou správu:
nejméně 5 bodů ze zkoušky z matematiky

pro studijní program Architektura a stavitelství:
nejméně 7 bodů ze zkoušky z matematiky
nejméně 9 bodů ze zkoušky z architektury

 

19. 6. 2017

 

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. v.r.
děkanka
Zpátky nahoru