Seminář - Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

27/9 2017

Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí vás zve na seminář, který se koná 27. září 2017 na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, posluchárna C 202.

Seminář shrne základní zásady problematiky v navrhování nosných konstrukcí z korozivzdorných ocelí se zaměřením na specifické odlišnosti od běžných uhlíkových ocelí. Problematika návrhu bude prezentována ve vztahu k aktuálním návrhovým normám ČSN EN 1993-1-4:2007 a její Změny A1 z loňského roku. Prostor bude rovněž věnován prezentaci vývoje návrhových postupů předpokládaných v další verzi Eurokódů po roce 2020.

Seminář uvede i praktické poznatky z projektů nosných konstrukcí či návrh štíhlých vzpínadlových sloupů.

Účastníci semináře obdrží rozsáhlou monografii se sbírkou řešených příkladů. Seminář je zařazen do systému celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Na setkání se těší prof. Ing. František Wald, CSc., vedoucí Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí FSv ČVUT v Praze.

Více informací

Zpátky nahoru