Konference „ŽELEZNICE – specifika, výzvy a limity“

20/10 2017

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze zve na 3. ročník konference doktorského studijního programu Architektura a stavitelství a jeho hostů 2017 s tématem Železnice - specifika, výzvy a limity ochrany a nového využití železničního dědictví.

Konference proběhne v pátek 20. října 2017 ve Studiu ALTA, U Výstaviště 21, 170 00 Praha 7.

V úvodu se můžete těšit na přednášky významného německého odborníka v oblasti industriálního dědictví Axela Föhla (Příklady znovuvyužití železničních staveb) a prof. Franzisky Bollerey - Fakulta architektury TU Delft (Hotely a kavárny jako historické součásti prostorového a funkčního řešení nádraží).

Konference si klade za cíl pojednat o často nevyužívaných železničních stavbách jako výzvě k novému využití/konverzím, které mohou přinést mnoho architektonických, společenských, funkčních ad. benefitů a posílit transformaci současných běžně nepřístupných budov a území ve veřejný prostor. Existuje řada úspěšných konverzí, které vnímají ochranu železničních staveb také v kontextu k historickému vývoji železnice a památkové hodnotě.

O dalších projektech se vede diskuze. V současnosti je to zejména ochrana nádraží v Havířově, v Ostravě-Vítkovicích a kauza ochrany Nákladového nádraží v Praze.

Konference bude pořádána ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Z konference bude v roce 2018 publikován sborník vybraných příspěvků. 

Více informací a registrace.

Fotogalerie z konference zde.

Zpátky nahoru