Konference Člověk, stavba a územní plánování

1/11 2017

Konference Člověk, stavba a územní plánování

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze si Vás dovoluje pozvat na 11. ročník odborné konference Člověk, stavba a územní plánování.

Konference je určena:
zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky.

Výstupem konference je recenzovaný sborník, který je předkládán k zařazení do databáze Scopus.

Termín a místo konání:
1. listopadu 2017 na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve velké zasedací místnosti B169 (Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 – Dejvice).

Více informací.

Zpátky nahoru