Nová kniha “Exaktní metody průzkumu památek”

13/9 2017

Představujeme novou publikaci “Exaktní metody průzkumu památek”,
která přibližuje i netradiční moderní možnosti dokumentace památek, jako je 3D skenování či georadarový průzkum, a ukazuje jejich praktické využití.

Obsah knihy
Péče o památky, ať se již jedná o historické či sakrální stavby, umělecká díla, figurální výzdobu, ale i jeskyně nebo historické doly a mnoho dalšího, vyžaduje i jejich dokumentaci. Mnohdy přitom jde o objekty či prostory, které by kvůli jejich unikátním tvarům, nepravidelnostem nebo špatné přístupnosti bylo velmi obtížné vědecky zachytit a popsat za pomoci klasických metod. Kniha „Exaktní metody průzkumu památek s využitím geodetických a geofyzikálních metod“, jejímž autorem je prof. Karel Pavelka a kolektiv z Fakulty stavební ČVUT v Praze, popisuje nové možnosti průzkumných metod a přibližuje i ukázky skutečně prováděných měření, a to bohatě doplněné fotografiemi a různými modely.

O autorech
Monografie je výstupem dlouhodobé činnosti týmu odborníků laboratoře fotogrammetrie katedry geomatiky Fakulty stavební a specialistů z Fakulty architektury ČVUT v Praze, který se pod vedením prof. Karla Pavelky zaměřuje na dokumentaci historických památkových objektů.

Více informací o publikaci naleznete v tiskové zprávě.

Zakoupit ji lze na e-shopu

Zpátky nahoru