Fulbrightova stipendia

1/11 2017

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro studenty, vědce a přednášející. Do projektů na rok 2018-2019 se mohou přihlásit čeští studenti, přednášející a vědci s projekty 3-10 měsíčních pobytů v USA.


Upozorňujeme, že 1. listopadu 2017 mají uzávěrku tyto programy:
- Fulbright-Masarykovo stipendium pro studenty, vědce a přednášející,
- Fulbright Core pro vědce a přednášející.

Blíže o stipendiích
Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA.

Všechna stipendia jsou udělována pouze v rámci  přesně a pevně definovaných programů a podle stanovených postupů.

O stipendia se uchází jednotlivci přímo u Fulbrightovy komise, nikoliv přes své domovské akademické či jiné instituce. Stipendisté jsou vybíráni v otevřené soutěži.

Stipendia obvykle pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i některé další náklady (školné či jeho část, nákup knih apod.).

 

Více informací zde.

 

Zpátky nahoru