11/11 2015

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. si Vás dovoluje pozvat na Novoroční koncert ČVUT, který se uskuteční 26. ledna 2016 od 19.30 hodin v Dvořákově síni Rudolfina.

Pod vedením dirigenta Petra Altrichtera zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu s houslistou Romanem Patočkou a zazní skladby Ludwiga van Beethovena, Alexandra P. Borodina a Maurice Ravela.

Vstupenky na tento koncert jsou zpoplatněny a výtěžek z jejich prodeje bude určen k podpoře sbírky na pořízení a instalaci varhan do Betlémské kaple. 

Vstupenky jsou v prodeji od pondělí 2. 11. na odboru PR a marketingu na Rektorátě ČVUT (1. patro, č. dveří B3-209).

Zpátky nahoru