Soutěže

Mimo hlavní pedagogické činnosti a výzkum nabízí Fakulta stavební, také kurzy pro širokou veřejnost. Jsou to rekvalifikační kurzy, školení pro zaměstnance, přípravné kurzy pro studenty, ale také například kurzy v rámci Celoživotního vzdělávání.

Univerzita třetího věku a celoživotní vzdělávání a školení

 

Univerzita třetího věku (U3V)

U3V je vzdělávací program, zaměřený na zájemce o další vzdělávání v postproduktivním věku, který Fakulta stavební nabízí v rámci projektu celoživotního vzdělávaní. Vzdělávací kurzy, které reflektují zájem této části populace, nabízejí velké množství ne jen zajímavých ale také užitečných témat. Nahlídněte do nabídky, zdali něco neosloví i vás:

Nabídka kurzů včetně přihlášek

  • Cena kurzu: maximálně 500 Kč
  • platit můžete: složenkou na poště/bankovním převodem
  • číslo účtu: 19-5504610227/0100

  • variabilní symbol: 9 místné identifikační číslo (bylo zasláno na Vaši e-mailovou adresu po přijetí elektronické přihlášky).
  • zpráva pro příjemce platby:U3V název kurzu
  • kontakt:ivana.chotasova@rek.cvut.cz, tel. 22435 3471

 

Celoživotní vzdělávání - nabídka kurzů:

Kurzy pořádané katedrou urbanismu a územního plánování

Kurzy pořádané Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Univerzita třetího věku a celoživotní vzdělávání a  školení

Soutěž Hala roku Akademik

Soutěž pro budoucí technické inženýry. První cena 50 000 Kč!

Fakulta stavební ČVUT pořádá 19. dubna 2018 unikátní studentskou soutěž Hala roku Akademik. Soutěž se koná pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Uzávěrka přihlášek je 31. března 2018!

Soutěž je sponzorsky podpořena významnými podnikatelskými subjekty z oblasti stavebnictví. Pro studenty jsou připraveny atraktivní finanční odměny! 

Pravidla studentské soutěže Hala roku AKADEMIK 2018

F.A.Q.  - upřesnění pravidel na na základě dotazů soutěžících k termínu 8. 3. 2018 jsou ZDE

F.A.Q.  - upřesnění pravidel na na základě dotazů soutěžících k termínu 12. 3. 2018 jsou ZDE

F.A.Q.  - upřesnění pravidel na na základě dotazů soutěžících k termínu 16. 3. 2018 jsou ZDE

Podrobnější informace jsou uvedeny na webu: halarokuakademik.fsv.cvut.cz

K letošnímu ročníku soutěže vyšla také tisková zpráva.

Záznamy z loňského ročníku soutěže:

Fotogalerie ze soutěže Hala roku Akademik 2017

Kontaktní osoba:  
Mgr. Lidmila Kábrtová
vedoucí PR oddělení, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Tel.: 224 357 944, 602 275 716, lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz

Odborný garant: 
Doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc.
katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Soutěž Hala roku Akademik

Mimořádné studium vybraných předmětů

Výhodou mimořádného studia je fakt, že zájemce, si své studium může sestavit sám, z nabídky předmětů vyučovaných v rámci bakalářského nebo magisterského studia.

Více o kurzu, kontakt

Přehled a anotace předmětů jednotlivých kateder

Cena kurzu: 1400 Kč za semestr při 1 hodině výuky týdně při struktuře předmětu např. 1 hodina přednášek týdně + 2 hodiny cvičení týdně = cena za semestr 3x1400 Kč
kontakt: Ing. Ditta Saláková, tel.: 224 354 698, email: salakova@fsv.cvut.cz

Mimořádné studium vybraných předmětů
Zpátky nahoru