O fakultě

Fakulta v elitní stovce na 51. – 100. místě pro oblast „Civil and Structural Engineering“ získala pro ČVUT významné hodnocení v mezinárodním žebříčku univerzit - QS World University Rankings 2016.

O nás

Fakulta stavební je jednou z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze a je pevným základem univerzity od jejího založení v roce 1707, kdy nejstarším samostatným oborem vznikajících polytechnických institucí bylo právě stavitelské a kartografické umění. Fakulta je tak historicky nejstarší a patří počtem studentů i dalšími parametry svého výkonu k největším fakultám ČVUT v Praze.

Absolventi se dnes profilují jako široká řada odborníků ve stavebnictví s uplatněním napříč nejrůznějšími oblastmi, jako jsou doprava, energetika, životní prostředí a hygiena, zdravotnictví, zemědělství či průmysl. Fakulta je moderní vysokoškolskou institucí, která neustále zdokonaluje nabídku studijních oborů, jejich skladbu i obsah předmětů. Studenti mají řadu příležitostí absolvovat část studia svého studia také v zahraničí. Fakulta si dává za cíl držet vysokou úroveň kvality studia. Ve všech studijních oborech garantuje propojení na praxi a nové poznatky z výzkumu.

Tradiční je snaha o úzké propojení s průmyslovou sférou, a to nejen v ekonomické činnosti. Zvyšuje se počet společných výzkumných projektů s průmyslem a fakulta pomáhá průmyslu i veřejné správě řešit aktuální problémy.

Řídící a správní orgány fakulty

Akreditace studijních programů a oborů

Logo a grafický manuál

Fakulta v číslech

Bakaláři
absolventi 595
programy 6
obory 13
Magistři
absolventi 644
programy 8
obory 18
Doktorandi
absolventi 50
programy 3
obory 11

Prostory pro studium a výuku

Něco navíc

  • Kulturní a společenské akce v prostorách Betlémské kaple
  • Ples fakulty stavební v reprezentativních prostorách v Praze
  • Vzdělávací kurzy pro odborný a osobní rozvoj (informatika a moderní technologie v praxi, jazykové kurzy, semináře rétoriky a dějin, etiky a psychologie atd.)
  • WiFi pokrytí všech veřejných prostor školy a velkých učeben
  • Nabídka služeb na fakultě

Ocenění

  • Nejlepší diplomové práce Fakulty stavební"Od roku 2016 uděluje Fakulta stavební cenu za nejlepší diplomovou práci. Nominují komise pro Státní závěrečné zkoušky, z těchto prací vybírají vítěze vyzvaní členové pedagogické rady oboru. Ceny se udělují v jednotlivých kategoriích, přičemž každá nese jméno dle profesora, který v příslušné oblasti působil na Fakultě stavební.”    

 

 

 

Zpátky nahoru