Projekty

Projekty OP VVV

Projekt: PODPORA AKREDITACE MODIFIKOVANÉHO VÝZKUMNĚ ORIENTOVANÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY

Zlepšení podmínek na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

Projekt zde.

 

Projekty
Zpátky nahoru