Významné výsledky

Unikátní projekty, významná ocenění a výsledky výzkumné a tvůrčí činnosti na fakultě.

Centrum kompetence CESTI

Fakulta je koordinátorem Centra kompetence CESTI Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu. Projekt je zaměřený na technické inovace, jejichž cílem je odstranění nedostatků dnešní dopravní infrastruktury.

Fakulta je nositelem Centra excelence GAČR

Fakulta je nositelem Centra excelence GAČR v základním výzkumu, jedná se o mimořádný prestižní úspěch ČVUT. Projekt se zabývá kumulativními časově závislými procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích. Jedná se o mimořádný úspěch pracovišť Katedry materiálového inženýrství a chemie, Experimentálního centra a Katedry mechaniky, ve spolupráci s Kloknerovým ústavem a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky ČAV. Ze 44 center excelence byla pouze dvě centra získána technickou universitou, obě jsou na ČVUT v Praze – jedno na FSv, druhé na FEL.

Fakulta je nositelem Centra excelence GAČR

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB)

UCEEB je společný projekt pěti fakult Českého vysokého učení technického v Praze. Náplní centra je výzkum v oblasti optimalizace energetických úspor v budovách, které jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí. Pro víc informací:UCEEB

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB)

Podzemní laboratoř Josef

Hlavním úkolem pracoviště je zajistit praktickou výuku studentů v reálném podzemním prostředí, podpořit řešení experimentálních výzkumných projektů a přispět k většímu propojení univerzitního vzdělávání a výzkumu s praxí. Poprvé v České republice v „in situ" prostředí Podzemní laboratoře Josef:

  • je provozován fyzikální model simulující uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem,
  • bude realizován fyzikální model „české" zátky pro utěsnění přístupových štol hlubinného úložiště radioaktivních odpadů s využitím technologie stříkaného bentonitu.

Projekt „Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef“ byl nominován na Podnikatelský projekt roku 2011.

Podzemní laboratoř Josef

Koordinace studijního programu  SUSCOS_M v rámci ERASMUS MUNDUS

Ojedinělý mezinárodní studijní program byl zahájen v podzimním semestru 2012. Magisterský program SUSCOS_M (Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events) je zatím jediným programem organizovaným z České republiky v rámci evropského prestižního programu pro získání nejkvalitnějších studentů ze zámoří ERASMUS MUNDUS.

Video

Koordinace studijního programu  SUSCOS_M v rámci ERASMUS MUNDUS

Cena Mezinárodního olympijského výboru Sport a Inovace pro doc. Ing. Jaroslav Pollerta, Ph.D.

Za vytvoření jedinečného postupu, díky němuž se výrazně zkrátila a zlevnila výstavba dráhy pro vodní slalom pro Olympijské hry v Riu de Janeiru 2016, převzal doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. z Fakulty stavební ČVUT cenu Mezinárodního olympijského výboru. Ta byla pro rok 2015 tematicky zaměřena na sport a inovace. Cena je udělována vynikajícím jedincům, kteří svými originálními myšlenkami významně přispějí k rozvoji sportu, a to hlavně v jeho technickém zabezpečení, včetně inovací v návrzích sportovních staveb. Cenu doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. převzal za přítomnosti rektora ČVUT prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc. od předsedy Českého olympijského výboru Ing. Jiřího Kejvala v zastoupení Mezinárodního olympijského výboru.

Pracoviště Fakulty stavební ČVUT má pro výzkum vlastní vodohospodářskou laboratoř s moderním vybavením. Ta může také nabídnout vysoce kvalifikovaný tým akademických pracovníků a nadšených studentů věnujících se ve volném čase kanoistice. Záznamy z Vodohospodářského experimentálního centra na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kde vznikla maketa kanálu v měřítku 1:13.

Informaci o ocenění přinesl také časopis Forbes, SportovníListy.cz, Český olympijský výbor, ... 

Čech projektuje vodní kanál pro olympiádu - záznam Studio 6 

Bývalý vrcholový deblkanoista doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. se spolupodílel i při návrhu dráhy pro olympijské hry v Sydney, je také autorem kanálu v Aucklandu.

Cena Mezinárodního olympijského výboru Sport a Inovace pro doc. Ing. Jaroslav Pollerta, Ph.D.

Ocenění za produkt Plovoucí plošina z vláknobetonu v roce 2009

Ocenění za produkt Plovoucí plošina z vláknobetonu v roce 2009 pro tým katedry betonových a zděných konstrukcí.

Ocenění za produkt Plovoucí plošina z vláknobetonu v roce 2009

Ocenění za produkt Mostní římsa ze syntetického vláknobetonu v roce 2008

Ocenění za produkt Mostní římsa ze syntetického vláknobetonu v roce 2008 na základě úspěšné spolupráce katedry betonových a zděných konstrukcí a stavební firmy SMP CZ, a. s.

Ocenění za produkt Mostní římsa ze syntetického vláknobetonu v roce 2008

Národní cena za architekturu v kategorii Interiér

Grand Prix architektů 2009 udělila cenu v kategorii Interiér nové velkoprostorové učebně studijního programu
Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Rekonstrukce tohoto prostoru získala také první 
místo na mezinárodní architektonické přehlídce Contract world award 2011 v Hannoveru.

Národní cena za architekturu v kategorii Interiér

3. místo v mezinárodní studentské soutěži Solar Decathlon

Tým studentů ČVUT získal za svůj projekt Air House 3. místo v mezinárodní prestižní architektonické soutěži Solar Decathlon 2013.

Projekt AIR House získal celkové třetí místo v soutěži Solar Decathlon 2013. Kromě toho si odnesl první místo v kategorii Architektura a Energetická bilance, 2. místo v kategorii Technika, 3. místo v Atraktivitě pro trh, Komfortu a Teplé vodě.

AIR House je energeticky soběstačný dům, který navrhovali a stavěli studenti ČVUT. V historii soutěže Solar Decathlon 2013 jsme prvním českým týmem.

Více informací o projektu najdete na těchto stránkách a sociálních sítích:

3. místo v mezinárodní studentské soutěži Solar Decathlon

3. místo v soutěži Technické dílo roku 2014

Tým z katedry speciální geodézie FSv ČVUT získal umístění za Autonomní mapovací vzducholoď. Hlasovalo takřka 700 návštěvníků stránek komory, což svědčí o velkém zájmu geodetické veřejnosti o tuto soutěž.

Jedná se o projekt Technologické agentury České republiky "Technologie a systém určující fyzikální a prostorové charakteristiky pro ochranu a tvorbu životního prostředí a pro zvýšení potenciálu energetických zdrojů".

Předmětem projektu je vytvoření měřicího systému se specifickými vlastnostmi, vhodného např. pro efektivní mapování středně velkých oblastí (jednotky až desítky čtverečných kilometrů), vytváření termometrických georeferencovaných map nebo pro mapování nebezpečných nebo nepřístupných oblastí (skládky).

Pracovní tým: Ing. B. Koska, Ph.D., prof. Ing J. Pospíšil, CSc., Ing. T. Křemen, Ph.D., Ing. Jakub Jon, katedra speciální geodézie FSv ČVUT

 

3. místo v soutěži Technické dílo roku 2014

Ocenění prestižní soutěže Inovace roku 2011

 

Ocenění za Předpjatý vláknobetonový sloupek protihlukových stěnových systémů, který zvyšuje jejich trvanlivost a přináší také značné úspory. Na projektu spolupracovala Fakulta stavební ČVUT v Praze s firmou SMP CZ, a.s.

 

Ocenění prestižní soutěže Inovace roku 2011

Diplom Akademika Theodora Ježdíka

V roce 2013 získal výzkumný tým katedry hydrotechniky Diplom Akademika Theodora Ježdíka. Diplom udělil výbor České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti za soubor výzkumných prací zaměřených na řešení hydraulických problémů vodních děl v rámci obnovení Vltavské vodní cesty mezi Týnem nad Vltavou a Českými Budějovicemi.

Podrobnější informace o výzkumu

Krátké video z realizace projektu

 

 

Diplom Akademika Theodora Ježdíka

Zpátky nahoru