Zájemce o studium

Fakulta stavební ČVUT v Praze vychovává kvalitní odborníky, kteří přispívají k rozvoji nejrůznějších oblastí spojených se stavitelstvím. Díky naší dlouholeté existenci a vysoké kvalifikaci nabízíme vzdělání, které z Vás udělá nejen odborníky v daném oboru, ale také Vám dá základy k úspěšné kariéře. Protože naši absolventi nejsou jen „stavaři“ ale jsou to lidé, kteří hýbou českou ekonomikou. Staňte se jimi také. Studujte u nás.

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.

Děkanka Fakulty stavební ČVUT v Praze

Vznik evropských polytechnických institucí vychovávajících studenty v "umění inženýrském" byl spojen s potřebami budování a provozování vojenských staveb a inženýrskými činnostmi pro vojenské operace. Je logické, že nejstarším samostatným oborem těchto polytechnik bylo stavitelské a kartografické umění.

 

Stavební fakulta je proto historicky nejstarší a patří počtem studentů i dalšími parametry svého výkonu k největším fakultám Českého vysokého učení technického v Praze. Je moderní vysokoškolskou vzdělávací institucí, která neustále zdokonaluje nabídku studijních oborů, jejich skladbu i obsah předmětů. Studenti získávají nejnovější teoretické znalosti, odborné dovednosti a osvojují si potřebné praktické způsobilosti, které potřebují pro svou budoucí profesi tak, aby je dokázali prakticky aplikovat a tvůrčím způsobem dále rozšiřovat...

Věřím, že i díky tomu bude studium na fakultě i nadále přitažlivé pro nadané a kvalitní studenty.

Zpátky nahoru