Přijímací řízení

Je to první zkouška, kterou budete na fakultě absolvovat. Přejeme hodně štěstí!

Termín podání přihlášek

1. 6. - 31. 7. 2017

Termín podání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení
Elektronická přihláška ke studiu 2017/2018

Termín pro uhrazení poplatku spojeného s přijímacím řízením

1. 1. - 31. 3. 2017

Termín podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení

Termín pro uhrazení poplatku spojeného s přijímacím řízením

 

Termíny přijímacích zkoušek

12. - 15. 6. 2017

Termín přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení

20. 6. 2017

Náhradní termín přijímací zkoušky pro omluvené uchazeče
(viz Směrnici děkanky č.6/2016 odst. V, bod 5)

30. 8. 2017

Termín přijímací zkoušky pro 2. kolo přijímacího řízení

Přijímací řízení v bodech

 1. Do 31. března 2017 odeslat řádně vyplněnou přihlášku včetně příloh.

  Čti: Směrnici děkanky (III. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY), Elektronická přihláška - možno vkládat do databáze od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017

 2. Vybrat si studijní program, který chcete studovat. Protože do přihlášky vyplňujete studijní program, NE obor, kromě programu Geodézie a kartografie, kde je nutné podat přiklášku do konkrétního oboru.

  Přehled (programy a obory)

 3. Mít dokončenou střední školu s maturitou, neboli dá se alespoň předpokládat, že ji budete mít dokončenou před zahájením výuky.

  Čti: Směrnici děkanky (IV. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY)

 4. Zaslat kopii vašeho maturitního vysvědčení, osvědčení o uznání studia v zahraničí nebo nostrifikaci maturitního vysvědčení ze zahraničí. 

  Čti: Směrnici děkanky (IV. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY)

 5. Získat minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu.

  Čti: Podmínky pro přijetí, (Odstavec č. 4.: Minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu)

 6. Pokud jste cizinec (kromě občanů SR) a chcete studovat v českém jazyce, prokázat schopnost studovat v tomhle jazyce ( jak, naleznete ve Směrnici děkanky).

  Čti: Směrnici děkanky (IV. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY),
  Nostrifikaci maturitního vysvědčení pro přijetí do bakalářského studia na FSv (Uznávání zahraničního vzděláníRecognition of foreign education),

 7. Pokud máte zájem studovat v anglickém jazyce, prokázat schopnost studovat v tomhle jazyce (jak, naleznete ve Směrnici děkanky).

  Čti: Směrnici děkanky (IV. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY),
  Poplatky za studium studijního programu v cizím jazyce

Přijímací zkouška

Jak taková příjímací zkouška u nás vypadá?  A co všechno musíte splnit? Veškeré informace naleznete ve dvou důležitých dokumentech - Vyhláška děkanky č.10/2016 a Směrnice děkanky č.6/2016. Tabulka níže shrnuje základní fakta o přijímací zkoušce.

Kdy a za jakých podmínek mi může být prominuta přijímací zkouška do bakalářského studia 2017/2018? 

Přijímací zkouška

Písemná část - test z matematiky

 • 15 otázek
 • Vždy jedna správná odpověď
 • 70 minut
 • Bez kalkulačky a tabulek

Ústní část - pohovor z architektury

 • Motivační práce
 • Tři vlastní grafické práce
 • Další podklady - ukázky zájmu o obor

Jenom písemná část - test z matematiky

 • 15 otázek
 • Vždy jedna správná odpověď
 • 70 minut
 • Bez kalkulačky a tabulek

Administrativní poplatek za přijímací řízení

Kolik? 600,- Kč

variabilní symbol:  
77777
konstantní symbol: 
0308 (bezhotovostní platba) - doklad o zaplacení NENÍ NUTNO k přihlášce přikládat
nebo 
0379 (hotovostní platba, údaje pro platbu složenkou typu A) - doklad o zaplacení NUTNO PŘILOŽIT k přihlášce. 
Specifický symbol:

kód přihlášky

Doplňující údaje pro platbu ze zahraničí:
IBAN: 
CZ7601000000195504610227
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské rep.): Bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.
Uhrazený poplatek se v žádném případě nevrací.
Fakultní složenku je možné získat na studijním oddělení fakulty.

Dokumenty k přijímacímu řízení

Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2017/2018

Vyhláška děkanky č.10/2016: Podmínky pro přijetí ke studiu v bc. studijních programech uskutečňovaných
na FSv ČVUT v Praze pro ak. rok 2017/2018

Směrnice děkanky č.6/2016: Vyhlášení přijímacího řízení do bc. studijních programů
uskutečňovaných na FSv ČVUT v Praze pro ak. rok 2017/2018 

 Zprávy o průběhu přijímacího řízení do bakalářského studia

Elektronická přihláška: Možno vkládat do databáze od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017

Kontakt na fakultu

Studijní oddělení

Ing. Ditta Saláková

Vedoucí oddělení

Studijní oddělení

Ivana Kubišová

Referent pro přijímací řízení

Studijní oddělení

RNDr. Eva Sejbalová

Referent pro zahraniční studenty
Zpátky nahoru