Přijímací řízení

Je to první zkouška, kterou budete na fakultě absolvovat. Přejeme hodně štěstí!

Termín podání přihlášek

1. 6. – 31. 7. 2018

Termín pro 2. kolo přijímacího řízení
Elektronická přihláška
 ke studiu 2018/2019

31. 7. 2018

Termín pro uhrazení poplatku spojeného s přijímacím řízením je do 31. 7. 2018

Termíny přijímacích zkoušek

11. - 15. 6. 2018

Termín přijímací zkoušky je 11. 6. 2018 - 15. 6. 2018

20. 6. 2018

Náhradní termín přijímací zkoušky pro omluvené uchazeče  (viz Směrnice děkanky č.1/2017 odst. V, bod 5)

29. 8. 2018

Termín pro 2. kolo přijímacího řízení

Dokumenty k přijímacímu řízení

Vyhláška děkana č.6/2018: Snížení minimálního počtu bodů pro přijetí v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2018/2019

Vyhláška děkana č. 5/2018: Vyhlášení mimořádného termínu přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2018/19

 Směrnice děkanky č.1/2017: Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2018/19

Vyhláška děkanky č.9/2017: Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2018/2019

Zprávy o průběhu přijímacího řízení do bakalářského studia

 

Přijímací řízení v bodech

 1. Do 31. března 2018 odeslat řádně vyplněnou přihlášku včetně příloh.
  Čti: Směrnici děkanky (III. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY), Elektronická přihláška - možno vkládat do databáze od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018

 2. Vybrat si studijní program, který chcete studovat. Do přihlášky ke studiu se uvádí studijní program, NE obor!
  Přehled studijních programů
  Pro všechny obory studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky společné, tj. všichni studují společný základ programu a teprve od třetího ročníku si studenti volí studijní obor podle své volby. 

 3. Mít dokončenou střední školu s maturitou, neboli dá se alespoň předpokládat, že ji budete mít dokončenou před zahájením výuky.
  Směrnici děkanky (IV. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY)

 4. Zaslat kopii vašeho maturitního vysvědčení, osvědčení o uznání studia v zahraničí nebo nostrifikaci maturitního vysvědčení ze zahraničí. 
  Směrnici děkanky (IV. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY)

 5. Získat minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu.
  Čti: Podmínky pro přijetí, (Odstavec č. 4.: Minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu)

 6. Pokud jste cizinec (kromě občanů SR) a chcete studovat v českém jazyce, prokázat schopnost studovat v tomhle jazyce.
  Čti: Směrnici děkanky (IV. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY),Nostrifikaci maturitního vysvědčení pro přijetí do bakalářského studia na FSv (Uznávání zahraničního vzdělání, Recognition of foreign education), Certifikovaná zkouška z češtiny pro studium na VŠ

 7. Pokud máte zájem studovat v anglickém jazyce, prokázat schopnost studovat v tomhle jazyce (jak, naleznete ve Směrnici děkanky).
  Čti: Směrnici děkanky (IV. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY), Poplatky za studium studijního programu v cizím jazyce

Přijímací zkouška

Jak taková příjímací zkouška u nás vypadá?  A co všechno musíte splnit? Veškeré informace naleznete ve dvou důležitých dokumentech - Vyhláška děkanky č.9/2017 a Směrnice děkanky č.1/2017. Tabulka níže shrnuje základní fakta o přijímací zkoušce.

Přijímací zkouška

Písemná část - test z matematiky

 • 15 otázek
 • Vždy jedna správná odpověď
 • 70 minut
 • Bez kalkulačky a tabulek

Ústní část - pohovor z architektury

 • Motivační práce
 • Tři vlastní grafické práce
 • Další podklady - ukázky zájmu o obor

Jenom písemná část - test z matematiky

 • 15 otázek
 • Vždy jedna správná odpověď
 • 70 minut
 • Bez kalkulačky a tabulek

Administrativní poplatek za přijímací řízení

Kolik? 650,- Kč

variabilní symbol:  
77777
konstantní symbol: 
0308 (bezhotovostní platba) - doklad o zaplacení NENÍ NUTNO k přihlášce přikládat
nebo 
0379 (hotovostní platba, údaje pro platbu složenkou typu A) - doklad o zaplacení NUTNO PŘILOŽIT k přihlášce. 
Specifický symbol:

kód přihlášky

Doplňující údaje pro platbu ze zahraničí:
IBAN: 
CZ7601000000195504610227
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské rep.): Bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.
Uhrazený poplatek se v žádném případě nevrací.
Fakultní složenku je možné získat na studijním oddělení fakulty.

Kontakt na fakultu

Studijní oddělení

Ing. Ditta Saláková

Vedoucí oddělení

Studijní oddělení

Ivana Hofmanová

Referent pro přijímací řízení
Zpátky nahoru