Obor - Metrologie v geodézii a strojírenství

Studium v bakalářském programu trvá tři nebo čtyři roky. Vybrat si můžete z více než deseti oborů, včetně studia v angličtině. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

O oboru

Studium kombinuje předměty pro teoretický základ

 • technická měření,
 • zpracování a analýza měření,
 • matematika a fyzika

a předměty odborné

 • metrologie v geodézii,
 • strojírenská metrologie,
 • management kvality,
 • přesnost geometrických parametrů ve výstavbě.

Těžištěm oboru je metrologické zabezpečení měřícího a výrobního procesu a management kvality.  

Výuku zajišťuje Fakulta stavební ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT v Praze. Symbióza geodézie a strojírenství je zde dána prolínáním metod při měření tvaru a rozměrů výrobků.

O oboru

S čím metrolog pracuje?

Ke své práci metrolog používá

 • základní měrky,
 • mikrometrické odpichy,
 • třmenová měřidla,
 • laserové interferometry,
 • souřadnicové stroje,
 • nivelační přístroje,
 • provažovače,
 • totální stanice,
 • fotogrammetrická zařízení,
 • 3D skenery.
S čím metrolog pracuje?

Odborné laboratoře

Pro výuku jsou k dispozici odborné laboratoře Fakulty stavební (FSv) a Fakulty strojí (FS) ČVUT v Praze.

 • Laboratoř fotogrammetrie FSv je největší univerzitní laboratoř svého druhu v republice s dlouholetou historií a kvalitním přístrojovým vybavením, pro výstupy je k dispozici plotr a dvě 3D tiskárny rapide prototyping.
 • Laboratoř pro výuku stavební geodézie FSv, která je vybavena osmnácti totálními stanicemi stavební přesnosti a pěti přijímači GNSS.
 • Laboratoř laserového skenování FSv, která je vybavena impulsním skenerem a fotogrammetrickým skenerem.
 • Laboratoř speciálních geodetických měření FSv, vybavená šesti totálními stanicemi inženýrské přesnosti.
 • Laboratoř elektronických metod FSv, která je vybavena interferometrem, zařízením pro systémovou kalibraci nivelační soupravy, autokolimátorem, několika dálkoměry a totálními stanicemi.
 • Metrologická laboratoř FS, která je vybavená základními přístroji pro metrologická měření ve strojírenství.
 • Měrové středisko FS, které je vybaveno souřadnicovým měřícím strojem s aktivním skenovacím systém a otočným měřicím stolem, dále pak přístrojem pro analýzu jednotlivých složek profilu, povrchu a kontury.
Odborné laboratoře
Zpátky nahoru