Obor - Územní informační systémy pro veřejnou správu

Studium v bakalářském programu trvá tři nebo čtyři roky. Vybrat si můžete z více než deseti oborů, včetně studia v angličtině. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

O oboru

Těžiště studia je soustředěno na praktické činnosti související s prostorovými informacemi. Jedná se o činnosti jako je

 • sběr prostorových dat (geodézie, metody GNSS, fotogrammetrie, dálkový průzkum Země),
 • a jejich zpracování (geografické informační systémy),
 • vizualizace (kartografie),
 • aplikace těchto dat v oblastech důležitých pro veřejnou správu (ochrana životního prostředí, územní plánování, geografie, katastr nemovitostí, pozemkové úpravy).

Výuka připravuje studenty ke zvládnutí základních úloh z oblasti

 • geodézie,
 • kartografie,
 • geografických informačních systémů,

a to s přesahem do oblastí územního plánování a ochrany životního prostředí.

Obor je koncipován jako samostatný (bez odpovídajícího navazujícího magisterského studia) s předpokladem uplatnění absolventů oboru přímo v praxi veřejné správy při správě a využití prostorových informací.

O oboru

Uplatnění absolventů

Profesní uplatnění absolventů je na pozicích:

 • správce prostorových datových sad,
 • jako uživatel geografických informačních systémů,
 • pořizovatel a zpracovatel prostorových dat.

Profil absolventa je směřován zejména na praktické zvládnutí a uplatnění metod sběru, zpracování, vizualizace a využití prostorových dat v různých oblastech veřejné správy 

 • katastr nemovitostí,
 • lesnictví a zemědělství,
 • správa majetku,
 • ochrana životního prostředí.

Uplatnění tak najde v orgánech státní správy a samosprávy i v soukromém sektoru, neboť využití prostorových informací nabývá se současným rozvojem informačních technologií značného významu.

Absolvent je vybaven dostatečným teoretickým základem pro další vzdělávání.

 

 

Uplatnění absolventů
Zpátky nahoru