Přijímací zkouška

Jak taková příjímací zkouška u nás vypadá? A co všechno musíte splnit?

Přijímací zkouška

Rámcový obsah přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní obory je uveden v příloze č. 1 ve Směrnici děkanky č. 2/2017: Vyhlášení přijímacího řízení do navazujících mgr. studijních programů uskutečňovaných na FSv ČVUT v Praze pro ak. rok 2018/19

 

Přijímací zkouška
Zpátky nahoru