Přijímací zkouška

Jak taková příjímací zkouška u nás vypadá? A co všechno musíte splnit?

Přijímací zkouška

Rámcový obsah přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní obory je uveden v příloze č. 1

 

Přijímací zkouška
Zpátky nahoru