Obor - Stavby pro energetiku

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských oborů, je možné studovat některé magisterské obory v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce. Poté získáte titul Ing., nebo Ing. arch.

O oboru

Obor je zaměřen na stavby pro energetiku s důrazem na problematiku jaderné energetiky a rozšiřuje kapacity výchovy inženýrů na ČVUT s ohledem na očekávanou poptávku po inženýrech schopných navrhovat a provozovat stavební části v energetice.

Pozornost je věnována i dalším oblastem energetiky, údržbě konstrukčních elektráren, vodohospodářských staveb apod.

První tři semestry studia zahrnují semináře a individuální ročníkové projekty, které jsou zpracované pod dohledem pedagogů a též ve spolupráci s průmyslem v konkrétní aplikační oblasti. Na výuce se podílí svými předměty Fakulta strojní a též Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Poslední čtvrtý semestr je věnován diplomové práci.

Pro část výuky a konzultace diplomových prací byli zajištěni odborníci z praxe. Tento kontakt s praxí je vnímán jako klíčový pro úspěšné uplatnění budoucích absolventů.

Hlavním cílem studijního oboru Stavby pro energetiku je vzdělávání odborníků v oblasti výstavby zařízení pro výrobu elektřiny a tepla, zejména jaderných. Absolventi získají znalosti v oblasti návrhu, realizace a provozu stavebních konstrukcí v návaznosti na řízení současných elektráren (nejen jaderných) a přehled v problematice nových pokročilých zařízení, jejich výzkumu a vývoji tak, aby byli schopni podílet se na provozu jejich stavebních součástí.

 

O oboru

Profil absolventů

Obor připravuje především odborníky pro navrhování, výstavbu a provoz staveb energetických zařízení s důrazem na propojení problematiky stavebních konstrukcí a strojních zařízení:

  • systémy jaderné bezpečnosti,
  • technologie chlazení,
  • materiály a jejich životnost,
  • podpůrné technologie jaderných zařízení,
  • problematika palivového cyklu.

Studenti mají možnost studovat předměty klasických stavebních konstrukcí - navrhování betonových a ocelových konstrukcí, dynamiku, požární odolnost staveb, vodní hospodářství a zakládání a získávají potřebné znalosti o energetických zařízeních a provozech, které se stavebními konstrukcemi souvisí nebo je podmiňují. Zároveň mají možnost získat přehled o celkové problematice staveb v energetice.

Absolventi se uplatní

  • ve výstavbě a provozování elektráren a dalších energetických zařízení,
  • ve výzkumu a vývoji nových pokročilých konstrukcí a materiálů pro energetiku.
Profil absolventů
Zpátky nahoru