Kurzy, celoživotní vzdělávání a školení

Kurzy, celoživotní vzdělávání a školení

Obsah se připravuje.

Univerzita třetího věku a celoživotní vzdělávání a školení

 

Univerzita třetího věku (U3V)

U3V je vzdělávací program, zaměřený na zájemce o další vzdělávání v postproduktivním věku, který Fakulta stavební nabízí v rámci projektu celoživotního vzdělávaní. Vzdělávací kurzy, které reflektují zájem této části populace, nabízejí velké množství ne jen zajímavých ale také užitečných témat. Nahlídněte do nabídky, zdali něco neosloví i vás:

Nabídka kurzů včetně přihlášek

  • Cena kurzu: maximálně 500 Kč
  • platit můžete: složenkou na poště/bankovním převodem
  • číslo účtu: 19-5504610227/0100

  • variabilní symbol: 9 místné identifikační číslo (bylo zasláno na Vaši e-mailovou adresu po přijetí elektronické přihlášky).
  • zpráva pro příjemce platby:U3V název kurzu
  • kontakt:ivana.chotasova@rek.cvut.cz, tel. 22435 3471

 

Celoživotní vzdělávání - nabídka kurzů:

Kurzy pořádané katedrou urbanismu a územního plánování

Kurzy pořádané Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Univerzita třetího věku a celoživotní vzdělávání a  školení

Soutěž Hala roku Akademik 2017

Soutěž pro budoucí technické inženýry. První cena 50 000 Kč!

Fakulta stavební ČVUT v Praze pořádá 20. dubna 2017 unikátní studentskou soutěž Hala roku Akademik. Soutěž se koná pod záštitou děkanky Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Aleny Kohoutkové, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Uzávěrka přihlášek je 31. března 2017

Soutěž je sponzorsky podpořena významnými podnikatelskými subjekty z oblasti stavebnictví. Pro studenty jsou připraveny atraktivní finanční odměny!

Pravidla studentské soutěže Hala roku AKADEMIK 2017

FAQ a technická upřesnění na základě dotazů soutěžících k termínu 21. 3. 2017 jsou ZDE

FAQ a technická upřesnění na základě dotazů soutěžících k termínu 3. 4. 2017 jsou ZDE

FAQ a technická upřesnění na základě dotazů soutěžících k termínu 13. 4. 2017 jsou ZDE

FAQ a technická upřesnění na základě dotazů soutěžících k termínu 18. 4. 2017 jsou ZDE

FAQ a technická upřesnění na základě dotazů soutěžících k termínu 19. 4. 2017 jsou ZDE

Podrobnější informace jsou uvedeny na: halarokuakademik.fsv.cvut.cz

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Záznamy ze soutěže:

Fotogalerie ze soutěže Hala roku Akademik 2017

Kontaktní osoba:  
Ing. Marie Gallová
vedoucí PR oddělení, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Tel.: 224 357 945, 604 734 604, marie.gallova@fsv.cvut.cz

Odborný garant: 
Doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc.
katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Soutěž Hala roku Akademik 2017

Mimořádné studium vybraných předmětů

Výhodou mimořádného studia je fakt, že zájemce, si své studium může sestavit sám, z nabídky předmětů vyučovaných v rámci bakalářského nebo magisterského studia.

Více o kurzu, kontakt

Přehled a anotace předmětů jednotlivých kateder

Cena kurzu: 1400 Kč za semestr při 1 hodině výuky týdně při struktuře předmětu např. 1 hodina přednášek týdně + 2 hodiny cvičení týdně = cena za semestr 3x1400 Kč
kontakt: Ing. Ditta Saláková, tel.: 224 354 698, email: salakova@fsv.cvut.cz

Mimořádné studium vybraných předmětů
Zpátky nahoru