v

Uplatnění našich absolventů

Vyberte si svou budoucnost...Vyberte si svou cestu... Škála profesí se dotýká desítek oblastí a umožňuje tak každému zájemci realizovat se v oboru, který je mu blízký.

Nabídky firem pro studenty a absolventy Fakulty stavební

Aktuální seznam pracovních příležitostí na trhu práce v oboru.

Iniciační fond Fakulty stavební ČVUT

Fond na podporu získávání mezinárodních projektů pro mladé výzkumné pracovníky, studenty doktorského studia, vědce.

Podzemní laboratoř Josef

Podzemní laboratoř Josef je pracoviště Fakulty stavební ČVUT v Praze, které bylo otevřeno v červnu 2007. Slouží zejména k praktické výuce studentů a k realizaci výzkumných projektů. Svým zaměřením je laboratoř jedinečná nejen v rámci České republiky.
Zpátky nahoru