Přípravný kurz kreslení

20/5 2020 - 7/6 2020

Jarní přípravný kurz kreslení 

Pokud situace neumožní standardní realizaci kurzů na fakultě, bude kurz realizován online formou v kombinaci s individuálními konzultacemi prací (video-hovor apod.). Naším cílem je umožnit zájemcům o studium potřebnou přípravu na přijímací řízení.

Kurz kreslení pořádá Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze pro uchazeče o studium programu Architektura a stavitelství. Cílem je připravit uchazeče o studium na část přijímacího pohovoru, při němž dokládají svoji kresebnou zdatnost, seznámit je se základy kresby tužkou a zachycením architektonického prostoru.

Kurz vedou zkušení pedagogové z Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, kteří pomohou uchazečům s přípravou a výběrem domácích prací, které bude možné během výuky průběžně konzultovat.

Certifikátem o absolvování kurzu prokazují uchazeči v rámci přijímacího pohovoru cílenou přípravu a zájem o obor.

„Na kurz jsem se přihlásila, abych věděla, jaký druh kreseb je požadován u přijímaček. Kromě toho mě zajímal i přístup vyučujících ke studentům. Největším překvapením pro mě bylo, že kresba, kterou jsme dělali na kurzu, se značně lišila od kresby, která se učí na uměleckých školách. Důležité pro mě bylo i to, že za týden intenzivního kreslení, kdy jsem se nemusela soustředit na nic jiného, jsem se ujistila, že mě to opravdu baví a chci se tomuto oboru věnovat,“ říká Karolína Myšková, která nyní studuje program Architektura a stavitelství. 

Cena týdenního kurzu kreslení (5 x 3 hod.): 1 500 Kč, studentům jsou poskytnuty kreslířské potřeby
Kdy: můžete si zvolit ze dvou týdenních termínů buď 25. - 29. května nebo 1. - 5. června 2020 a k tomu si můžete vybrat, jestli budete chodit dopoledne od 9:00 do 12:00 nebo odpoledne od 13:00 do 16:00
Kde: v kreslírnách A735 a A737 (7. patro budovy "A " na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6) a v zákoutích Prahy
Přihlášení do kurzu je možné do 18. 5. 2020! Pro přihlášení vyplňte a zašlete emailem tuto přihlášku.
Kontakt: Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., jan.kaspar@fsv.cvut.cz

přihláška na kurz


O kurzech kreslení vyšla tisková zpráva, více informací naleznete proto také zde.

Mimopražští studenti mohou využít ubytování na studentských kolejích v blízkosti fakulty, informace na: https://www.suz.cvut.cz/koleje

Zpátky nahoru