Přípravný kurz kreslení

24/5 2021 - 4/6 2021

Jarní přípravný kurz kreslení 

Kurz kreslení pořádá Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze pro uchazeče o studium programu Architektura a stavitelství. Cílem je připravit uchazeče o studium na část přijímacího pohovoru, při němž dokládají svoji kresebnou zdatnost, seznámit je se základy kresby tužkou a zachycením architektonického prostoru.

Kurz vedou zkušení pedagogové z Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, kteří pomohou uchazečům s přípravou a výběrem domácích prací, které bude možné během výuky průběžně konzultovat.

Certifikátem o absolvování kurzu prokazují uchazeči v rámci přijímacího pohovoru cílenou přípravu a zájem o obor.

„Na kurz jsem se přihlásila, abych věděla, jaký druh kreseb je požadován u přijímací zkoušky. Kromě toho mě zajímal i přístup vyučujících ke studentům. Největším překvapením pro mě bylo, že kresba, kterou jsme dělali na kurzu, se značně lišila od kresby, která se učí na uměleckých školách. Důležité pro mě bylo i to, že za týden intenzivního kreslení, kdy jsem se nemusela soustředit na nic jiného, jsem se ujistila, že mě to opravdu baví a chci se tomuto oboru věnovat,“ říká Karolína Myšková, která nyní studuje program Architektura a stavitelství. 

Cena týdenního kurzu kreslení (5 x 3 hodiny): 1 500 Kč

Studentům budou poskytnuty kreslířské potřeby

Kurz pořádáme ve dvou termínech: můžete si zvolit buď v týdnu 24. 5. – 28. 5. 2021 nebo 31. 5. – 4. 6. 2021

REGISTRACE DO 17. 5. 2021!

Registraci provedete vyplněním a odesláním tohoto formuláře do 17. 5. 2021 na email: jan.kaspar@fsv.cvut.cz

Registrační formulář

Kde kurz probíhá:

- v kreslírnách A735 a A737 (7. patro budovy A FSv ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6) a v zákoutích Prahy

- nebo online/distanční formou, pokud nebude epidemiologická situace kontaktní studium umožňovat (zadání práce, poskytnutí výukových podkladů a videí, individuální průběžné konzultace práce)

 

Mimopražští studenti mohou využít ubytování na studentských kolejích v blízkosti fakulty, informace na: https://www.suz.cvut.cz/koleje

Kontakt: Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., jan.kaspar@fsv.cvut.cz

 

 

Zpátky nahoru