Přípravný kurz kreslení

20/5 2020 - 7/6 2020

Jarní přípravný kurz kreslení 

Aktuálně: Kurz v roce 2020 bude realizován online formou v kombinaci s individuálními konzultacemi. Studenti budou mít zadané domácí práce a podklady k jejich vypracování (ukázky, videonávody). Studenti budou svoje práce posílat přislušným pedagogům a budou je s nimi individuálně konzultovat. Témata prací budou vycházet z požadavků přijímacího řízení pro studijní program Architektura a stavitelství. 

Kurz bude  probíhat od 25. května a dále v průběhu června dle potřeby konzultací.

Přihlášení do kurzu je letos možné i průběhu kurzu, tedy i v květnu a červnu, abychom kurz zpřístupnili ideálně všem zájemcům. 

Cena kurzu kreslení: 1 500 Kč

přihláška na kurz

Kurz kreslení pořádá Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze pro uchazeče o studium programu Architektura a stavitelství. Cílem je připravit uchazeče o studium na část přijímacího pohovoru, při němž dokládají svoji kresebnou zdatnost, seznámit je se základy kresby tužkou a zachycením architektonického prostoru.

Kurz vedou zkušení pedagogové z Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, kteří pomohou uchazečům s přípravou a výběrem domácích prací, které bude možné během výuky průběžně konzultovat.

Certifikátem o absolvování kurzu prokazují uchazeči v rámci přijímacího pohovoru cílenou přípravu a zájem o obor.

„Na kurz jsem se přihlásila, abych věděla, jaký druh kreseb je požadován u přijímaček. Kromě toho mě zajímal i přístup vyučujících ke studentům. Největším překvapením pro mě bylo, že kresba, kterou jsme dělali na kurzu, se značně lišila od kresby, která se učí na uměleckých školách. Důležité pro mě bylo i to, že za týden intenzivního kreslení, kdy jsem se nemusela soustředit na nic jiného, jsem se ujistila, že mě to opravdu baví a chci se tomuto oboru věnovat,“ říká Karolína Myšková, která nyní studuje program Architektura a stavitelství. 

Mimopražští studenti mohou využít ubytování na studentských kolejích v blízkosti fakulty, informace na: https://www.suz.cvut.cz/koleje

Kontakt: Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., jan.kaspar@fsv.cvut.cz

Zpátky nahoru