Přípravný kurz kreslení

24/5 2021 - 4/6 2021

Jarní přípravný kurz kreslení 

Kurz kreslení pořádá Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze pro uchazeče o studium programu Architektura a stavitelství. Cílem je připravit uchazeče o studium na část přijímacího pohovoru, při němž dokládají svoji kresebnou zdatnost, seznámit je se základy kresby tužkou a zachycením architektonického prostoru.

Kurz vedou zkušení pedagogové z Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, kteří pomohou uchazečům s přípravou a výběrem domácích prací, které bude možné během výuky průběžně konzultovat.

Certifikátem o absolvování kurzu prokazují uchazeči v rámci přijímacího pohovoru cílenou přípravu a zájem o obor.

Kurz je v roce 2021 realizován online formou v kombinaci s individuálními konzultacemi.

Studentům budou zadány domácí práce a poskytnuty podklady k jejich vypracování (ukázky, video-návody). Témata prací vychází z požadavků přijímacího řízení pro studijní program Architektura a stavitelství.

Studenti budou své práce posílat příslušným přiděleným pedagogům na email (fotografie kresby a kresleného záběru), následně získají individuální zpětnou vazbu emailem a telefonicky (dle dohody lze použít i jinou formu).

Online kurz probíhá od druhé poloviny května až do konce června 2021 Práce bude zadána kompletně v termínech zahájení kurzů, práce na zadáních a konzultace budou probíhat individuálně až do konce června (tak aby nedošlo ke kolizím s maturitami na SŠ)!

Cena kurzu kreslení: 1 500 Kč

REGISTRACE DO 17. 5. 2021!

Registraci provedete vyplněním a odesláním tohoto formuláře do 17. 5. 2021 na email: jan.kaspar@fsv.cvut.cz

Registrační formulář

Kontakt: Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., jan.kaspar@fsv.cvut.cz

 

 

Zpátky nahoru