Stáže pro středoškoláky

25/3 2019 - 26/4 2019

Stáže pro středoškoláky na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Stáže nabízíme v období 25. 3. - 26. 4. 2019.

V termínu 23. - 26. 4. je omezena kapacita ubytování, zde preferujeme zájemce o stáž bez požadavku na ubytování.

Přesný termín stáže si zvolíte v přihlášce.

Fakulta stavební ČVUT v Praze pořádá pro studenty středních škol stáže, které probíhají formou přímé účasti studentů ve výuce. Nabízí tak středoškolským studentům jedinečnou příležitost poznat prostředí fakulty, seznámit se se způsobem výuky a oborovým zaměřením, které je zajímá. Délka stáže je 3 dny.

Zájemce o stáž si vybírá z aktuální nabídky bakalářských studijních oborů, popř. přímo studijní program Stavební inženýrství, a z nabízených týdnů, kdy stáže probíhají. Na vybraný termín je připraven rozvrh, podle kterého bude stážista navštěvovat výuku, a to za doprovodu vybraného studenta fakulty z daného oboru/programu, který mu je po dobu stáže k dispozici jako průvodce.

Každý stážista hradí příspěvek na stáž ve výši 150 Kč. Pokud si zájemce zvolí přímo studijní program Stavební inženýrství, bude mu průvodce dělat student druhého ročníku. Pokud si stážista vybere konkrétní studijní obor z programu Stavební inženýrství, průvodce mu bude dělat student třetího, popř. čtvrtého ročníku.

Stážista má možnost ubytovat se na studentských kolejích (platí přednostně pro mimopražské studenty) a stravovat se v menze (snídaně, oběd, večeře). Účast na výuce hradí fakulta. Stravování a dopravu si hradí stážista sám. Ubytování na kolejích (na 2 noci) hradí fakulta.

Podmínkou pro absolvování stáže a ubytování studenta na kolejích (Strahov) je písemný souhlas rodičů. Formuláře zašleme zájemci v elektronické podobě k vytištění a vyplnění po potvrzení termínu stáže.

Kapacita pro stáže je 20 míst na týden. Z jedné střední školy se může přihlásit na stáž celkem 6 zájemců. V případě volné kapacity bude umožněna stáž dalším zájemcům z dané střední školy. Celkový počet míst je limitován.

V čem konkrétně pomohla stáž studentce Anně Kudynové? Další informace najdete i v tiskové zprávě.

Postup přihlášení:

  • Zájemce si vybere obor/program z nabídky studijních bakalářských oborů a týden, ve kterém by chtěl stáž absolvovat. (V případě naplnění kapacity vybraného termínu má fakulta po dohodě se studentem právo změnit termín stáže. V tom případě je zájemce o stáž ihned kontaktován k výběru jiného termínu.)
  • Pedagog nebo výchovný poradce ze střední školy zašle poštou vyplněnou a podepsanou PŘIHLÁŠKU s údaji o zájemci a vybraném oboru/programu a termínu na kontaktní osobu uvedenou níže. Pro urychlení registrace zájemců o stáž doporučujeme zaslat zároveň i scan podepsané přihlášky na email uvedený níže. 
  • Fakulta zašle zájemci emailem přesný termín stáže, tj. 3 dny, ve kterých je možno ve vybraném týdnu stáž na daném oboru/programu absolvovat, dále mu budou zaslány bližší instrukce ke stáži (čas nástupu na stáž, formuláře pro potvrzení rodičů apod.)
  • Přesný termín stáže a podrobnosti o stáži jsou zasílány na emaily zájemců o stáž v týdnu před požadovaným termínem stáže.

Kontaktní osoba:   Mgr. Štěpánka Melčáková, tel.: 775 992 350, stepanka.melcakova@fsv.cvut.cz 
Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 - Dejvice 

Zpátky nahoru