Putovní výstava „Kouzlo starých map“

1/3 2016 - 25/3 2016

Putovní výstava „Kouzlo starých map“  

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze představila putovní výstavu Kouzlo starých map v úterý 1. března 2016.

Návštěvníci ji mohou shlédnout od 1. března do 25. března 2016 v atriu Fakulty stavební ČVUT (Thákurova 7, Praha 6). 

Prezentováno je celkem sedm výjimečných mapových děl z mapových sbírek pěti institucí, návštěvníci si mohou prohlédnout mapy s vysvětlujícím popisem i dobovými souvislostmi, k vidění je např. mapa řeky Moravy, mapa Ameriky z roku 1606, Atlas Velkého Kurfiřta a další. Výstavu na Fakultě stavební ČVUT doplňují postery na téma „Využití starých map ve výzkumu na oboru geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT v Praze“ a vybrané ukázky české atlasové tvorby. Ukázky atlasů jsou vystavovány v atriu Fakulty stavební ČVUT v Praze vždy v konkrétní časy.

Putovní výstavu připravila Česká kartografická společnost spolu s Univerzitou Palackého v Olomouci, Masarykovou univerzitou v Brně, Univerzitou Karlovou v Praze, Vlastivědným muzeem v Olomouci a Vědeckou knihovnou v Olomouci u příležitosti Mezinárodního roku mapy, vyhlášeného Mezinárodní kartografickou asociací ICA a Organizací spojených národů na období 2015-2016.

Impuls pořídit vlastní sadu výstavních panelů a využít je k propagaci i osvětě vznikl na Katedře geomatiky FSv ČVUT v Praze, kde má výuka kartografie dlouholetou tradici v rámci studijního programu Geodézie a kartografie. Třetí sada panelů tak vznikla za podpory Fakulty stavební ČVUT v Praze a po ukončení výstavy na fakultě budou mapové panely putovat na střední školy, knihovny či další instituce, které o ni projeví zájem.

Panely putovní výstavy je možné bezplatně zapůjčit, více informací ZDE

Video z vernisáže

Tato putovní výstava se objevila také na webu Českého rozhlasu

 

Zpátky nahoru