Vyrovnávací kurzy kreslení

12/9 2016 - 16/9 2016

VYROVNÁVACÍ KURZY KRESLENÍ

Pořádá Katedra architektury FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT v Praze

pro studenty, kteří byli přijati do 1. ročníku bakalářského studia programu ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ v týdnu od 12. do 16. září 2016

v kreslírnách A735 a A737 (7. patro budovy A FSv ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6)

Studium oboru Architektura a stavitelství se neobejde bez prostorové představivosti studentů a bez schopnosti zobrazit kresbou svůj ideový záměr, koncept řešení nebo zamýšlený konstrukční systém. Kresbu studenti používají při skicování ve cvičeních architektonické kompozice, nauk o budovách apod. Prostorová představivost a umění kreslit se rozvíjí v předmětu grafické prezentace architektury a architektonické kreslení v prvních semestrech studia, ale předpokladem je, že studenti určité základní schopnosti a znalosti mají už před vstupem na fakultu.

Cílem kurzu je seznámení studentů se základy kresby písma, axonometrie a perspektivy pro klidné zvládnutí začátku studia.

Cena týdenního kurzu: 1 000 Kč, zahrnuje celkem 10 výukových hodin, účastníkům budou poskytnuty kreslířské pomůcky.

Registrační formulář zašlete na e-mail: jan.kaspar@fsv.cvut.cz, registrace do 5. 9. 2016.

Kontaktní osoba: Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., tel: 737 164 707

Mimopražští studenti mohou využít ubytování na studentských kolejích, informace na: https://www.suz.cvut.cz/koleje.

Zpátky nahoru