Vstupní vyrovnávací kurz matematiky, deskriptivní geometrie

19/9 2016 - 23/9 2016

Vstupní vyrovnávací kurz
19. – 23. září 2016

Katedra matematiky Fakulty stavební ČVUT Praha připravila pro studenty, kteří byli přijati do 1. ročníku studia, tradiční Vstupní vyrovnávací kurzy. Cílem kurzů je opakování a doplnění učiva matematiky a deskriptivní geometrie, které je potřebné pro úspěšné zvládnutí předmětů teoretického základu studia v 1. ročníku.

Matematika

Prubířským kamenem studia technických věd vždy byla, je a bude matematika. V týdenním kurzu nabízíme opakování a doplnění partií středoškolského učiva matematiky, jejichž znalost se v úvodu studia předpokládá, tyto partie nejsou v přednáškách obsaženy a ze zkušenosti dělají studentům potíže. Jedná se především o operace s funkcemi a základy analytické geometrie v rovině a prostoru. Studenti vedle přednáškové výuky v rozsahu 10 hodin obdrží i interní výukový text kurzu včetně příkladů k procvičení a samostatné práci.

Cena kurzu je 550,- Kč.

Deskriptivní geometrie

Pro většinu studentů je deskriptivní geometrie jedním z nejnáročnějších předmětů. Důvodem je skutečnost, že se na střední škole často nevyučuje, ale i její relativní obtížnost a rozsah znalostí, které se v úvodu předmětu Konstruktivní geometrie na všech studijních programech FSv ČVUT předpokládají. Např. tzv. Mongeovo promítání není v základním kurzu přednášeno, ale jeho znalost se předpokládá a ověřuje se úvodním testem. Ukázku testu lze najít zde.

Náplní kurzu jsou proto základy Mongeova promítání. Rozsah výuky je 16 hodin. Kromě pěti dvouhodinových přednášek absolvují studenti také tři dvouhodinové semináře v menších skupinách. Předpokládá se, že v rámci intenzivního týdenního kurzu bude student také samostatně studovat – řešit předložené úlohy. Přihlášený student obdrží pracovní listy s předtištěnými zadáními úloh, na kterých si na seminářích může procvičit veškeré konstrukce, se kterými se na přednáškách seznámí.

Doporučujeme kurz všem těm, kteří na střední škole výuku deskriptivní geometrie neabsolvovali. Tento kurz nemůže výuku nahradit, ale pomůže překonat případné problémy v předmětu v úvodu studia.

Cena kurzu je 750,- Kč.

Přihlašování do kurzu probíhá formou elektronické přihlášky.

Kontaktní osoba:

RNDr. Iva Křivková
vedoucí kurzů
iva.krivkova@cvut.cz

 

Zpátky nahoru