Nejlepší diplomové práce

11/4 2018

Nejlepší diplomové práce Fakulty stavební ČVUT v Praze

Od roku 2016 uděluje Fakulta stavební ceny za nejlepší diplomové práce. Práce jsou nominovány komisemi pro Státní závěrečné zkoušky, z těchto prací vybírají vítěze vyzvaní členové pedagogické rady oboru. Ceny se udělují v jednotlivých kategoriích, přičemž každá nese jméno dle profesora, který v příslušné oblasti působil na Fakultě stavební. Cena je spojena s finanční odměnou 5 000 Kč.

Gratulujeme studentům, kterým Fakulta stavební ČVUT udělila Cenu profesora Bechyně 2018 za nejlepší diplomové práce v následujících osmi kategoriích:

Projektování budov
Marek Lokvenc
Evakuace osob z objektů vyhlídkových věží / náhled práce /diplom

Technická zařízení budov
Kateřina Kubrichtová
Vnitřní prostředí v zimním stadionu a využití odpadního tepla z chlazení ledové plochy / náhled práce / diplom

Teorie konstrukcí a materiálové inženýrství
Jaroslav Schmidt
Experimental and numerical analysis of laminated glass under dynamic loading / náhled práce / diplom

Inženýrské konstrukce a mosty
Jakub Vůjtěch
Zdvižný most v Týně nad Vltavou / náhled práce / diplom 

Dopravní stavby a geotechnika
Josef Haba
Ražba pod vysokým nadložím a v porušeném horninovém masivu / náhled práce / diplom 

Vodohospodářské a ekologické inženýrství
Markéta Vacková 
Environmental, energy and operation related aspects of decentralized management of wastewaters and stormwaters in small municipalities / náhled práce / diplom 

Management ve stavebnictví
Aneta Krausová: 
Ocenění stavební společnosti / náhled práce / diplom 

Technologie staveb
Tomáš Koula
Metoda pro analýzu rovinnosti podkladu u lepených střech / náhled práce / diplom 

 

Cenu profesora Voděry 2018 udělila Fakulta stavební ČVUT v kategorii:

Architektura a stavitelství 
Marek Mach: 
Konverze bývalé plechárny Poldi - Kladno / náhled práce / diplom 

 

Cenu profesora Kořistky 2018 udělila Fakulta stavební ČVUT v kategorii:

Geodézie a kartografie
Adam Laža: 
Process isolation in PyWPS framework / náhled práce / diplom 

 

 Cena_prof_Vodery_019.jpg  Cena_prof_Vodery_029.jpg  Cena_prof_Vodery_041.jpg

 

 

Zpátky nahoru