Nejlepší diplomové práce

14/4 2020

Nejlepší diplomové práce Fakulty stavební ČVUT v Praze

Od roku 2016 uděluje Fakulta stavební ceny za nejlepší diplomové práce. Práce jsou nominovány komisemi pro Státní závěrečné zkoušky, z těchto prací vybírají vítěze vyzvaní členové pedagogické rady oboru. Ceny se udělují v jednotlivých kategoriích, přičemž každá nese jméno dle profesora, který v příslušné oblasti působil na Fakultě stavební. Cena je spojena s finanční odměnou 5 000 Kč.

Gratulujeme studentům, kterým Fakulta stavební ČVUT udělila Cenu profesora Bechyně 2020 za nejlepší diplomové práce v následujících osmi kategoriích:

Projektování budov
Jakub Denk
Mobilní buňky pro nouzové bydlení / náhled práce /diplom

Technická zařízení budov
Lucie Janovičová
Využití obnovitelných zdrojů energie ve vinařských provozech / náhled práce / diplom

Teorie konstrukcí a materiálové inženýrství
Petr Vakrčka
Trabekulární struktura jako základ moderních implantátů / náhled práce / diplom

Inženýrské konstrukce a mosty
Jakub Stejskal
Posouzení únosnosti mostu v areálu Škoda Plzeň / náhled práce / diplom
Kategorie byla oceněna společností Metrostav

Dopravní stavby a geotechnika
Michaela Pecková
Návrh tunelu Radlice / náhled práce / diplom
Kategorie byla oceněna společností Metrostav

Vodohospodářské a ekologické inženýrství
Jonáš Melichar
Matematický model malé vodní elektrárny / náhled práce / diplom
Kategorie byla oceněna společností Metrostav

Management ve stavebnictví
Markéta Raková
Využití regresní analýzy v oceňování nemovitých věcí / náhled práce / diplom

Technologie staveb
Cena nebyla udělena

 

Cenu profesora Voděry 2020 v kategorii Architektura a stavitelství fakulta udělí v září 2020.

Cenu profesora Kořistky 2020 v kategorii Geodézie a kartografie fakulta udělí v září 2020.

 

Archiv předchozích ročníků zde.

 Cena_prof_Vodery_019.jpg  Cena_prof_Vodery_029.jpg  Cena_prof_Vodery_041.jpg

 

 

Zpátky nahoru