Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení do bc. studijních programů

23/5 2017
Vyhláška děkanky č. 4/2017 Č.j. 4VD/921/2017

 Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2017/2018


Vyhlašuji mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů:     

Pro mimořádný termín přijímacího řízení platí následující termíny:

Termín podávání přihlášek:            1. 6. – 31. 7. 2017
Termín přijímací zkoušky:                 30. 8. 2017
Termín zápisu do studia 1. ročníku: 4. - 8. 9.  nebo 25. 9. 2017
Termín pro úhradu poplatku spojeného s přijímacím řízením 31. 7. 2017
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, případně nostrifikační doložky nebo potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka - společně s přihláškou nebo nejpozději 25. 9. 2017                                                              - osobně při zápisu do studia

Postup při podávání přihlášky, průběh přijímacího řízení a detailní informace k přijímací zkoušce naleznete ve Směrnici děkanky 6/2016.

Přijímání uchazečů ke studiu v rámci mimořádného termínu se řídí:

  • Vyhláškou děkanky FSv ČVUT č. 10/2016 „Podmínky pro přijetí ke studiu  v bakalářských studijních programech na FSv ČVUT pro ak. rok 2016/17“,
  • Směrnicí děkanky FSv ČVUT č. 6/2016 „Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů na FSv ČVUT pro ak. rok 2017/18“ (kromě termínů přijímacího řízení uvedených v odst. II., pro mimořádný termín platí termíny výše uvedené).

Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím databáze prihlaska.cvut.cz.

Elektronickou přihlášku je nutné z databáze vytisknout a zaslat doporučeně na adresu: Fakulta stavební, přijímací řízení, Thákurova 7, 166 29 Praha 6. Bez zaslání tohoto tiskového výstupu z elektronické databáze nemůže být přihláška zařazena do přijímacího řízení.

Konkrétní hodina a místnost konání přijímací zkoušky budou uchazečům sděleny prostřednictvím databáze prihlaska.cvut.cz u příslušné elektronické přihlášky.


 22. 5. 2017                                                                                                                                      prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. v. r.
                                                                                                                                                                                děkanka

Zpátky nahoru