Věda je o vášni a musí vás bavit

15/6 2017

Věda je o vášni a musí vás bavit

JEDNOU Z LAUREÁTEK CENY L’ORÉAL-UNESCO SE STALA ING. ANNA KUČEROVÁ, Ph.D. Z FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

Dne 7. června byla v prostorách Francouzského velvyslanectví v Praze udělena ocenění L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Jednou z laureátek je Anna Kučerová z Fakulty stavební ČVUT, která se věnuje pravděpodobnostní inženýrské mechanice.
 
Projekt L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě odměňuje České vědkyně již od roku 2006, a to na základě předložených vědeckých prací. Anna Kučerová se zabývá vývojem nových metod pro navrhování experimentů, ze kterých se materiálové vlastnosti zjišťují. Například výpočtové modely pro simulaci spalovacích motorů nosných raket mají značné množství parametrů, které je třeba správně určit, aby bylo možné věrohodně simulovat chování nosné rakety při startu či ve vesmíru. K tomu se využívá velký počet finančně nákladných experimentů. 
 
Anna Kučerová hledá ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou nové metody pro navržení optimálních a robustních experimentů.  S jejich pomocí se snaží určit vlastnosti použitých materiálů co nejpřesněji, a to i se zohledněním různých nejistot a nepřesností při provádění experimentu. Menší počet optimalizovaných testů umožní významnou úsporu finančních prostředků a zvýší spolehlivost navrhované konstrukce, v tomto případě raketového motoru.

Anna Kučerová není jen ženou ve vědě, ale také matkou ve vědě a to konkrétně tří dětí ve věku 4, 2 a 0 let. Jak sama říká, za příležitost získat ocenění L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě vděčí nejen podpoře svého muže a rodiny. Významnou úlohu hraje možnost pracovat na Katedře mechaniky převážně z domova a možnost umístit děti do kvalitní univerzitní školky Lvíčata.
 
 
 
Zpátky nahoru