Termíny zápisu do 1. ročníků bc. studia

3/9 2018 - 7/9 2018

Zápis 1. ročníků bc. studia

Zápis 1. ročníků bc. studia do zimního semestru ak. roku 2018/2019 pro uchazeče, kteří jsou přijati do studia, proběhne v těchto termínech:

3. – 7. 9. 2018 zápis 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty
26. 9. 2018 náhradní termín zápisu 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty

 

K zápisu s sebou přineste:

  • rozhodnutí o přijetí
  • občanský průkaz, případně pas                                  
  • psací potřeby

 

Při zápisu obdržíte potvrzení o studiu. Pokud budete požadovat potvrzení dalších formulářů (doprava, sirotčí důchody, přídavky na děti aj.), je nutné je přinést k zápisu.

Studenti, kteří již na FSv ČVUT studovali, přinesou k zápisu pro uznání předmětů z předchozího studia vyplněné uznávací archy.

Upozorňujeme, že při zápisu je každý student povinen si zapsat jeden z následujících cizích jazyků:

angličtina, němčina, ruština, francouzština.

Pokud se nemůžete k zápisu dostavit, je nutné se do data zápisu omluvit e-mailem na adresu uchazec@fsv.cvut.cz - předmět e-mailu: Omluva ze zápisu do 1. ročníku. V textu e-mailu uveďte: své jméno a studijní program, důvod omluvy není třeba uvádět. Omluvení uchazeči budou zařazeni na náhradní termín zápisu, který proběhne 26. 9. 2018 v 8.30 hod. v budově Fakulty stavební Thákurova 7, Praha 6, informaci o zařazení k náhradnímu termínu zápisu včetně místa konání naleznete v elektronické přihlášce v databázi www.prihlaska.cvut.cz.

Fakulta doporučuje všem uchazečům, kteří byli přijati na více studijních programů, aby se po zvážení zapsali pouze do jednoho studijního programu.

Výuka pro akademický rok 2018/2019 začíná 1. 10. 2018.

Přejeme Vám hezké prázdniny a těšíme se na Vás při zápisu na Fakultě stavební.

 

-----------------------------------------------

1) Informace o ubytování na kolejích: ČVUT garantuje  ubytování všech nově přijatých studentů nejpozději v průběhu září. Ubytování na kolejích zajišťuje Správa účelových zařízení ČVUT, útvar ubytování. Veškeré informace včetně formuláře Žádost o ubytování jsou k dispozici na www.suz.cvut.cz, oddíl koleje, část Informace a dokumenty.

2) Informace o intenzivním vyrovnávacím kurzu matematiky: kurz  se koná 17. – 21. 9. 2018. Je určen pro studenty přijaté do 1. ročníků – viz:  http://mat.fsv.cvut.cz   Doporučujeme!

3) Informace o ubytovacím stipendiu FSv ČVUT: studenti s trvalým bydlištěm mimo sídlo školy mají na ČVUT nárok na ubytovací stipendium (cca Kč 600,- měsíčně) bez ohledu na to, zda bydlí na kolejích ČVUT, nebo v soukromém ubytování.

 

 

Zpátky nahoru