Volba děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze

18/10 2017

Fakultu stavební ČVUT v Praze nově povede prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

FOTO_prof_Ing_Jiří_Máca_CSc._fakulta stavební Čvut v praze.jpg

Osobou, navrženou na jmenování děkanem Fakulty stavební ČVUT, byl Akademickým senátem FSv ČVUT zvolen prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Akademický senát ho do čela fakulty zvolil 18. října 2017 většinou hlasů hned v prvním kole tajného hlasování. Po jmenování rektorem ČVUT do funkce nahradí od 1. února 2018 dosavadní děkanku fakulty prof. Ing. Alenu Kohoutkovou, CSc., které závěrem ledna končí druhé funkční období.

Rozhovor s prof. Ing. Jiřím Mácou, CSc. 

Prof. Ing. Jiří Máca, CSc., je absolventem Fakulty stavební ČVUT, obor Konstrukce a dopravní stavby. Dosud zde vede katedru mechaniky, je proděkanem pro pedagogickou činnost a statutárním zástupcem děkanky.

„Mým záměrem je udržet i nadále kvalitu a náročnost výuky na fakultě a prostředí vstřícné vůči studentům. V návaznosti na novelu Zákona o vysokých školách fakulta musí získat akreditaci všech studijních programů a současně využít proces akreditací k novelizaci studijních plánů, což úzce souvisí s celkovou úrovní vzdělávací činnosti.“

Videozáznam z veřejné prezentace kandidátů a protokol z volby zde.

Tisková zpráva k volbě děkana.

Zpátky nahoru