Semináře

27/11 2017

Katedra geotechniky a Česká asociace inženýrských geologů (ČAIG) pořadají každé první pondělí v měsíci odborné semináře. 

Semináře začínají vždy v 16.00 hod. v místnosti B-574 na Fakultě stavební ČVUT v Praze (Thákurova 7, Praha 6).

Účast na semináři je zdarma a je dotována 1 bodem celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Program seminářů na akademický rok 2017/2018. 

Všichni jsou srdečně zváni 

Zpátky nahoru