Architektura pro Prahu

28/11 2017 - 8/12 2017

Český svaz stavebních inženýrů,
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
a Obec architektů 
si vás dovolují pozvat na výstavu

ARCHITEKTURA PRO PRAHU
Půl století Sdružení projektových ateliérů, Projektového ústavu Výstavby hlavního města Prahy a jejich následovníků.

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 30. listopadu 2017 v 15 hodin v atriu Fakulty stavební ČVUT v Praze (Thákurova 7, Praha 6-Dejvice)
Výstava potrvá do 6. prosince 2017.

Výstava představuje uskupení vynikajících architektů, které pracovalo na náročných architektonických úkolech v letech 1966–1990. V čele věhlasných ateliérů stály přední osobnosti tehdejší architektonické scény, mezi něž patřili např. Vladimír Machonin, Jan Šrámek, Karel Prager, Karel Filsak nebo Oldřich Štěpánek.

V roce 1966 vzniklo Sdružení projektových ateliérů v Praze (SPA), které se transformovalo v roce 1971 na Projektový ústav Výstavby hlavního města Prahy (PÚ VHMP). Toto zcela samostatné, téměř soukromé uskupení vynikajících architektů, pracovalo na náročných architektonických úkolech až do roku 1990. V čele věhlasných ateliérů Alfa, Beta, Gama, Delta, Epsilon, Eta a Omicron. Odvahu k vedení PÚ VHMP měl architekt Oldřich Štěpánek. Na tomto ojedinělém architektonickém pracovišti vznikaly špičkové práce, které jsou dodnes považovány za nejhodnotnější architektonické počiny druhé poloviny 20. století: budova Federálního shromáždění (nyní nová budova Národního muzea), hotel Intercontinental či obchodní dům Kotva, hlavní nádraží v Praze, dům ČKD na Můstku, ale i další stavby mimo hlavní město a také zastupitelné úřady např. v Londýně či Berlíně. Širokou oblastí tvorby ústavu byla komplexní bytová výstavba – sídliště Bohnice, Jižní Město, Jihozápadní Město, Černý Most a další projekty zásadní pro rozvoj metropole. SPA a PÚ VHMP prošly stovky výborných architektů, kteří na naučenou architektonickou kvalitu, pevné názory a tradici kolegiální spolupráce „sdružení“ navázali ve svých soukromých ateliérech a vysokou laťku tvorby drží dál. Zatímco práce SPA a PÚ VHMP jsou veřejnosti známy, tvorba jejich následovníků byla zmapována na výstavě i v publikaci poprvé.

Pozvánka

Zpátky nahoru