Výstava Přehlídka diplomových prací

1/12 2017 - 3/1 2018

Česká komora architektů a katedra architektury Fakulty stavební ČVUT zvou na výstavu "Přehlídka úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol."

V Ateliéru D na Fakultě stavební ČVUT bude vystaveno všech 67 diplomových prací přihlášených do 18. ročníku.
Unikátní příležitost prostudovat si projekty z jednotlivých škol architektury a porovnat si přístupy a úroveň diplomových prací v ČR.

Termín: 1. 12. 2017. - 3. 1. 2018
Výstava je volně přístupná ve všedních dnech od rána do večera.

 

 

Zpátky nahoru