Studenti doktorského studia získali významné ocenění

3/12 2017

Studenti doktorského studia na katedře fyziky Fakulty stavební ČVUT získali významné ceny a to:

Ing. Filip Šmejkal - cenu ministra školství za rok 2017 
Jedná se o Ocenění MŠMT udělované v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2017.

Ing. Petr Pokorný - cenu nadačního fondu Stanislava Hanzla za rok 2017
Nadační fond Stanislava Hanzla byl založen v roce 1997 na počest prvního rektora ČVUT po listopadu 1989. Cílem nadačního fondu je podpora studia a studentů studijních programů akreditovaných na fakultách a vysokoškolských ústavech ČVUT v Praze. 

Zpátky nahoru