Zpráva o průběhu bakalářského přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18 na Fakultě stavební ČVUT v Praze

4/12 2017

Ve zprávách o průběhu bakalářského přijímacího řízení na Fakultě stavební ČVUT v Praze najdete např. počet podaných přihlášek, počet přijatých studentů ke studiu, počty studentů přijatých na jednotlivé programy, ...

Zpátky nahoru