Zpráva o průběhu magisterského přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18 na Fakultě stavební ČVUT v Praze

4/12 2017

Ve zprávách o průběhu magisterského přijímacího řízení na Fakultě stavební ČVUT v Praze dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. a její změně 276/2004 Sb. najdete např. počet podaných přihlášek, počet přijatých studentů ke studiu, počty studentů přijatých na jednotlivé studijní obory, ...

Zpátky nahoru