Memorandum o vzájemném porozumění a spolupráci

20/12 2017

Memorandum o vzájemném porozumění a spolupráci mezi ČVUT v Praze, Fakultou stavební a Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Za FSv: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., děkanka Za ČSSZ: Ing. Jan Halíř, ředitel sekce ekonomicko-správní

Podpisu se účastnili zástupci a vedení Katedry architektury (doc. Ing. arch. L. Knytl, Ing. Arch. J. Šabart) a Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví (doc. Ing. R. Schneiderová Heralová, Ph.D., doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.).

Současný vývoj společnosti je charakterizován využíváním příležitostí všeho druhu. S tímto podtextem se nabídla příležitost spolupráce na bázi víceoborového zaměření mezi vybranými pracovišti ČVUT a ČSSZ. Multioborové spolupráce přinášejí výsledky, které jsou v jiných případech nedosažitelné. Jako forma kooperace bylo zvoleno memorandum pro svoji jednoduchou právní nezávaznost. Nevyplývají z něho žádné finanční ani jiné zdrojové závazky a je postaveno čistě na rovném partnerství obou stran a dobré vůli. Do Memoranda jsou zapojeny pracoviště Katedry architektury a Katedry ekonomika a řízení ve stavebnictví.

Jako předmět spolupráce je možné jmenovat následující aktivity:

- výzkumná činnost v oblasti staveb, architektury, provozu a nákladovosti budov veřejné správy,

- konzultační činnost pro správu dat,

- sjednocování výrazových prostředků pro objekty veřejné správy,

- hledání efektivních cest správy majetkového portfolia,

- řešení architektonických otázek užívání objektů veřejné správy.

Současně s praxí může uzavřené Memorandum podporovat také pedagogickou činnost na Stavební fakultě ČVUT. Jako forma realizace je vhodné definovat témata pro zpracování semestrálních, bakalářských nebo diplomových prací v rámci bakalářského a magisterského studia. Výkonový potenciál skrytý v této oblasti je vhodné využít a realizovat tím účelné propojení výuky s praxí. Řešení praktických problémů je tomto ohledu vždy cenné a rámec uzavřeného Memoranda je vhodným prostředkem.

Fotogalerie

 

Zpátky nahoru