Certifikovaná zkouška z češtiny

1/1 2020

Certifikovaná zkouška z češtiny pro studium na VŠ

Zkouška je určena cizincům (kromě občanů Slovenské republiky) - uchazečům, kteří chtějí studovat v českém jazyce na ČVUT v Praze nebo na jiné vysoké škole v ČR. Certifikovaná zkouška z češtiny na úrovni B2 je nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu. Informace ohledně doložení splnění podmínek pro přijetí ke studiu naleznete zde. 

Na fakultě stavební ČVUT v Praze nabízí možnost vykonat certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) Katedra jazyků 

PRŮBĚH ZKOUŠKY:
Zkouška se skládá z písemné (90 minut) a ústní části (30 minut).
Během písemné části zkoušený prokazuje porozumění textu při čtení, poslechu a také užití psaného jazyka. Obsahem ústní části je rozbor a reprodukce textu a konverzace se zkoušejícím.
 
HODNOCENÍ ZKOUŠKY:
Uspěl(a)/neuspěl(a). Pro hodnocení "uspěl(a)" je nutné dosáhnout nejméně 70% jak v písemné, tak ústní části zkoušky.
Ústní část zkoušky lze za poplatek (500,- Kč) opakovat, opravný termín je možno absolvovat s odstupem minimálně jednoho měsíce od posledního neúspěšného pokusu. Podmínka 1 měsíce se týká i možnosti absolvování nové zkoušky za plný poplatek.
Výsledky budou oznámeny do 2 pracovních dnů, úspěšným uchazečům bude certifikát zaslán do 5 pracovních dnů.

TERMÍNY ZKOUŠEK V ROCE 2021:
 vždy v 9:00 v tyto termíny:  15. 3. je termín zrušen; 12. 4.; 17. 5.; 24. 5.; 7. 6.; 21. 6.; 30. 8.; 6. 9.; 13. 9.;
MÍSTO KONÁNÍ:
Katedra jazyků Fakulty stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, místnost B-262b, 2. patro.
Kandidáti se dostaví půl hodiny před zkouškou.

POPLATEK:
2.500 Kč, musí být zaplacen (proti příjmovému dokladu) v hotovosti na místě 20 minut před zahájením zkoušky.
 
PŘIHLÁŠKY:
Prostřednictvím elektronické pošty na adrese certifikaceCJ@fsv.cvut.cz vždy nejpozději 2 dny před zvoleným termínem. V mailu uveďte jméno a termín, o který máte zájem.

DOPORUČENÁ LITERATURA:
Kestřánková, M., Hlínová, K., Pečený, P., Štěpánková, D.: Čeština pro cizince B2, Edika,
 
S SEBOU:
Platný průkaz totožnosti (nejlépe cestovní pas).
2 500,- Kč
 
KONTAKTY:
mail: certifikaceCJ@fsv.cvut.cz

 

Zpátky nahoru