Fakultu stavební ČVUT vede od 1. 2. prof. Jiří Máca

1/2 2018

Novým děkanem Fakulty stavební ČVUT v Praze je od 1. února prof. Jiří Máca.
Slavnostní inaugurace proběhne 27. února v Betlémské kapli.

FOTO_prof_Ing_Jiří_Máca_CSc._fakulta stavební Čvut v praze.jpg

Jaké vize má nový děkan?
„Mým záměrem je udržet i nadále vysokou kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti na fakultě a prostředí vstřícné vůči studentům i zaměstnancům. V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách fakulta musí získat akreditaci všech studijních programů a současně využít proces akreditací k novelizaci studijních plánů, což úzce souvisí s celkovou úrovní vzdělávací činnosti.“

Rozhovor s prof. Ing. Jiřím Mácou, CSc.

Zpátky nahoru